Skip to main content

Space - Rum til fysisk aktivitet

Interventionen bestod af fire indsatsområder, som var rettet mod: 1) Skolens udearealer, 2) playspots, 3) aktiv transport og 4) foreningsfitness. For hvert af indsatsområderne blev igangsat en række fysiske forbedringer, der enten modificerede eksisterende anlæg eller anlagde nye. Det fysiske strukturelle løft fordelt på indsatserne blev endvidere fulgt op af organisatoriske tiltag, der understøttede aktivitetsmulighederne.

Der var i alt 11 delindsatser i Space-projektet. Overordnet set kan indsatserne opdeles i en række organisatoriske og fysiske indsatser:

Organisatoriske indsatser
 • Bevægelsespolitik
 • Kickstarter
 • Legepatrulje
 • Udefrikvarter
 • Skolepatrulje
 • Cyklistprøve
 • Fordybelsesuge
 • Teenfitness

Fysiske indsatser

 • Playspots
 • Skolens udearealer
 • Fysiske rammer for aktiv transport

Download her beskrivelsen af indsatserne i Space-projektet.

Læs mere om Kickstarter

Kickstarter, sæt gang i frikvarteret - Folder med råd og anbefalinger til at kickstarte elever til spil, leg og fysisk aktivitet i frikvarteret

Kickstarter idékatalog kan downloades her.

Sidst opdateret: 26.06.2018