Skip to main content

Space - Rum til fysisk aktivitet

Effekten af interventionen er målt ved at foretage en række målinger før og efter implementeringen af interventionerne. Interventionsskolerne er således sammenlignet med sammenligningsskolerne, og det er på den måde undersøgt, om interventionen havde en effekt på elevernes fysiske aktivitetsniveau. De målinger, der er foretaget er fordelt på 1) accelerometer-målinger, der er et objektivt mål for fysisk aktivitetsniveau, 2) internetbaserede spørgeskemaer til elever, deres forældre og skolen, hvor vi indsamlede selvrapporterede svar om blandt andet fysisk aktivitetsadfærd, trivsel og vurderinger af skole og lokalområde, 3)transportdagbøger til eleverne om transportvaner og brug af accelerometre samt 4) fysiske tests af eleverne, som bestod af antropometriske mål og forskellige undersøgelser af kondition, styrke og smidighed.

Sideløbende med effektmålingerne blev der foretaget sundhedsøkonomiske beregninger og procesanalyser, der genererede viden om betingelser for hensigtsmæssig implementering af strukturelle interventioner i danske kommuner samt antropologiske studier.

Sidst opdateret: 26.06.2018