Skip to main content

Nyfødt – forberedelse til fødsel og familie

  • Projektleder: Vibeke Koushede

At blive forældre er en udfordrende opgave for de fleste. Det medfører store forandringer i mænd og kvinders roller, ansvar og identiteter, og mange mødre og fædre oplever det som en stressende tid. En let overgang til det at blive forældre med et lavt niveau af stress i forældrerollen betragtes af de fleste psykologer og psykiatere som afgørende for børn og forældres langsigtede helbred og trivsel.

Stress i forældrerollen kan have negative konsekvenser for forældre såvel som for børn og er associeret med blandt andet usikker forælder-barntilknytning, uhensigtsmæssig sundhedsadfærd og opdragelsesmetoder, depression og konflikter i parforholdet.

Projekt Nyfødt undersøgte effekt af forældreforberedelser for familiens trivsel

Formålet med projekt Nyfødt var at udvikle, implementere og evaluere en indsats, der tog udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fødsels- og forældreforberedelse i små hold. Projektet var et stort randomiseret studie og gav mulighed for at undersøge effekter af fødsels- og forældreforberedelse. Det var formodningen, at en succesfuld fødsels- og forældreforberedelse vil kunne øge forældrenes ressourcer og forældresamarbejde og dermed have en positiv effekt på nybagte familiers helbred og trivsel. Effekten af studiet blev blandt andet målt på brug af epiduralblokade, stress i forældrerollen, sundhedsadfærd, amning samt brug af sundhedsvæsenet.

At skabe en tryg og sund familie kræver viden såvel som støtte og overskud. Formålet med fødsels- og forældreforberedelse er at forberede kommende forældre på fødslen og forældreskabet. Form og indhold for fødsels- og forældreforberedelse har ændret sig markant over tid og har været påvirket af holdninger og tendenser uden foreliggende dokumentation for effekten på relevante udfald.

Effekten af fødselsforberedelse, forældreforberedelse eller begge er stort set ukendt. Størstedelen af de videnskabelige studier, der er lavet, er behæftet med problemer relateret til studiedesign og størrelse. Dette projekt havde derfor til formål at udfylde nogle af de betydelige huller, der var i forskningen omkring tidlige forældreinterventioners betydning for forældreressourcer.

Projektperiode

Projektet er afsluttet i 2016.

Bevillingsgiver

Projektet blev støttet af Kræftens Bekæmpelse.

Ph.d.-projekt

Effekt af fødsels- og forældreforberedelse i små hold

Læs mere

Sidst opdateret: 19.10.2023