Skip to main content

Nyfødt - Forberedelse til fødsel og familie

Formål og målgruppe

Formålet med projekt Nyfødt car at udvikle, implementere og evaluere en indsats, der tog udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til svangreomsorgen. Effekten af studiet blev blandt andet målt på brug af epiduralblokade, forældreressourcer, familiens helbred og trivsel, samt brug af sundhedsvæsenet.

Interventionen rettede sig mod fødende og deres partnere på Hvidovre Hospital i Region Hovedstaden.

Interventionen

Interventionen bestod af fødsels- og forældreforberedelse i små hold med deltagelse af fem til otte par. Holdene mødtes tre gange i løbet af graviditeten og en gang fem uger efter terminsdato på enten Vesterbro, Amager eller Hvidovre jordemodercenter. Der var hold på hverdage kl. 17.00-19.30. Undervisningen foregik i et samarbejde mellem jordemødre og sundhedsplejersker. Til interventionen var der desuden oprettet en hjemmeside, hvor der var relevant materiale og mulighed for at debattere og netværke med andre forældre og fagpersoner.

Design

Interventionen omfattede fødende på Hvidovre Hospital i Region Hovedstaden. På dette fødested er der cirka 6.000 fødsler årligt, og interventionen forløb over halvandet år. De gravide, der ønskede at deltage i projektet, randomiseredes til to grupper efter første jordemoderbesøg. Den ene gruppe modtog interventionen, mens den anden gruppe af fødende, kontrolgruppen, modtog det tilbud, der var standard på fødestedet (det stof frit for alle, uanset om man var i interventions- eller kontrolgruppen, at tage imod anden fødsels- og familieforberedelse i løbet af projektperioden). Interventions- og kontrolgruppen bestod hver af 1.200 gravide og deres partnere.

Effektmåling og evaluering

Effekten af interventionen blev vurderet på baggrund af sammenligning mellem interventions- og kontrolgruppe. Evalueringen er foregået dels gennem spørgeskemaer til forældrene dels gennem data fra Hvidovre Hospitals obstetriske database og opfølgning i registre. Spørgeskemaer blev sendt ud i 18. graviditetsuge, i 37. graviditetsuge, da barnet var 9 uger, 6 måneder og 1 år gammelt, og inkluderede blandt andet spørgsmål om forældrenes stress og følelse af mestring, tegn på fødselsdepression, ammefrekvens og varighed og brug af sundhedsvæsenet. Udover effektmålingen blev der lavet en procesevaluering.

Evalueringen af projekt Nyfødt har været med til at udfylde de huller, der var i forskningen omkring tidlige indsatsers betydning for familietrivsel.

Tidsplan

Interventionen startede i november 2012 og er afsluttet i oktober 2014.

Sidst opdateret: 26.06.2018