Skip to main content

Mindre alkohol på gymnasier

Baggrund

Danske gymnasieelever har et højt indtag af alkohol, og alkohol er en stærkt integreret del af den danske gymnasiekultur Gymnasieeleverne bruger det meste af deres vågne tid på skolen, og en stor del af deres sociale liv udfolder sig under gymnasiets rammer. På gymnasiet udgør alkohol et centralt samlende element i mange sociale aktiviteter som gymnasiet afholder, for eksempel gymnasiefester, introforløb og studieture. Gymnasiet er derfor en oplagt forebyggelsesarena, når det kommer til at mindske unges alkoholforbrug, fremme sunde vaner, samt fremme en inkluderende alkoholkultur, hvor fællesskabet giver plads til dem, der ikke ønsker at drikke.

Formål

Formålet med projektet er at få mere viden om, hvilke faktorer der påvirker unges alkoholforbrug og hvordan gymnasieelevers alkoholforbrug kan mindskes. Sidstnævnte undersøges ved at udvikle og evaluere indsatsen ’Gymnasier Fuld af liv’, der har til formål at sænke alkoholforbruget blandt gymnasieelever.

Gymnasier Fuld af liv
’Gymnasier Fuld af liv’ er en indsats udviklet i samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed og Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholkampagne ’Fuld af liv’. Projektets formål er at mindske alkoholforbruget blandt danske gymnasieelever og herigennem bidrage til en sundere alkoholkultur blandt unge i Danmark. Indsatsen er multikomponent og arbejder både med klare alkoholpolitikker, uddannelse af elevudvalg på gymnasiet, sociale normer for alkoholforbrug blandt gymnasieeleverne, samt forældres indflydelse på deres børns alkoholvaner.

Indsatsen blev afprøvet på 17 gymnasier landet over i skoleåret 2019/2020. I 2021 udkommer en procesevalueringsrapport, med gymnasiernes erfaringer med at arbejde med indsatsen.

Sideløbende med interventionen laves nogle mere grundlæggende analyser med udgangspunkt i Ungdomsprofilen 2014, UNG19-data og registeroplysninger for at få en forståelse af, hvad der har betydning for unges alkoholforbrug og hvilke konsekvenser et stort alkoholforbrug har i ungdomsårene.

Projektperiode

2017-2022

Bevillingsgiver

Kræftens Bekæmpelse er bevillingsgiver på projektet.

 

Interventionen

Læs mere

Publikationer

Læs mere

Rapport

Klik her

Webinar

Youtube

Sidst opdateret: 01.08.2023