Gymnasier Fuld af liv

’Gymnasier Fuld af liv’ er en indsats udviklet i samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed og Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholkampagne ’Fuld af liv’. Projektets formål er at mindske alkoholforbruget blandt danske gymnasieelever og herigennem bidrage til en sundere alkoholkultur blandt unge i Danmark. Indsatsen er multikomponent og arbejder både med klare alkoholpolitikker og uddannelse af udvalg på gymnasiet, sociale normer for alkoholforbrug blandt gymnasieeleverne, samt forældres indflydelse på deres børns alkoholvaner.

Baggrund for projektet

Selvom alkoholforbruget blandt unge er faldende, drikker danske unge fortsat væsentligt mere end unge i resten af Europa. Særligt ved overgangen fra grundskole til gymnasium ses en markant stigning i unges alkoholforbrug. Gymnasieelever drikker meget, ofte og fuldskabsorienteret: F.eks. har 79 procent drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed mindst én gang indenfor den seneste måned.

Mere end halvdelen af danske unge ønsker dog en ny og sundere alkoholkultur, hvor man drikker mindre og oplever mere. På de fleste danske gymnasier udgør alkohol i dag et samlende element til sociale sammenkomster, og fire ud af 10 (42 %) 15-25-årige har oplevet at blive presset af deres venner/veninder til at drikke mere alkohol, end de har haft lyst til.

’Gymnasier Fuld af liv’ skal sætte fokus på – og støtte de unge i deres ønske om at skabe – en sundere alkoholkultur, hvor de unge - frem for alkoholen - sættes i centrum for fællesskabet på gymnasiet.

Formål

Formålet med projektet er at udvikle og evaluere en intervention, der har til formål at sænke alkoholforbruget blandt gymnasieelever.

Metode

Interventionen er udviklet ved brug af Intervention Mapping som planlægningsværktøj og vil i skoleåret 2019/2020 blive evalueret i et randomiseret kontrolleret forskningsdesign på 17 gymnasier landet over.

Gymnasier der deltager i projektet

NEXT - Albertslund Gymnasium  
 AARHUS TECH, Aarhus C Gymnasium
 Favrskov Gymnasium
 Brøndby Gymnasium
 Egedal Gymnasium og HF
 Gammel Hellerup Gymnasium
 Gladsaxe Gymnasium
 Helsingør Gymnasium
 Herlufsholm Skole og Gods
 Nordfyns Gymnasium
 Nærum Gymnasium
 Paderup gymnasium
 Roskilde Katedralskole
 Rysensteen Gymnasium
 Struer Statsgymnasium
 Vestjysk Gymnasium Tarm
 Vestfyns Gymnasium

Projektperiode

2017-2021.

Bevillingsgiver

Kræftens Bekæmpelse er bevillingsgiver på projektet.