Skip to main content

Betydningen af COVID-19-krisen og pludselig arbejdsløshed for mental sundhed i Danmark

COVID-19-pandemien havde gennemgribende betydning for alle danskeres hverdag og kan have medført bekymring og angst i den generelle befolkning. Desuden kan krisen have påvirket levekårene for mange danskere. Begge dele kan have kort- og langvarige effekter for danskerne.

Formålet med projektet er at vise, hvordan COVID-19 og de kriserelaterede ændringer i levevilkår ved f.eks. arbejdsløshed og midlertidig hjemsendelse, påvirker mentalt helbred og desuden at identificere og beskrive særligt sårbare grupper. Begge dele skal besvare, hvordan krisen påvirker befolkningens mentale helbred og finde særligt sårbare grupper for at kunne fokusere interventioner mod en eventuel fremtidig krise. 

Vi vil udnytte en unik mulighed, idet vi har adgang til en spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført lige før pandemien startede (september-december 2019), og vi vil gen-interviewe deltagerne igen i sensommeren 2020 for at vurdere COVID-19 pandemiens betydning på mental sundhed. Desuden vil vi gennemføre analyser baseret på registre. 
 

Projektperiode:

August 2020 - December 2021. De første resultater af projektet vil blive offentliggjort i slutningen af 2020. 

Støtte:

Projektet er støttet af Velliv Foreningen. 
Spørgeskema om COVID-19

Deltag her

Oftest stillede spørgsmål (FAQ)

Klik her