Skip to main content
Det Humanistiske Fakultet

Anders V. Munch

Professor
Institut for Design og Kommunikation, SDU

Telefon: 2425 6078
Email: avm@sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/avm

Interesser og samarbejder

Løbende samarbejde med Designmuseum Danmark, Trapholt og Clay Keramikmuseum om fælles ph.d.- og postdoc-projekter.

Dansk repræsentant i Nordisk Forum for Designhistorie, der bl.a. samler forskere fra alle de nordiske landes design- og kunstindustrimuseer.

Aktuelt, nordisk projekt om de nordiske designkulturers transformationer 1960-80, der ventes at munde ud i udstillinger.