Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nyt SUND

Laboratoriearealer i Nyt SUND

I galleriet herunder kan du se billeder fra nogle af laboratoriearealer i Nyt SUND.

Her ses en del af laboratoriesporet, som befinder sig længst mod vest i bygningen - væk fra letbanen. Her finder man kontorer til venstre og laboratorier til højre. (©Bente Kjær)

Her ses laboratoriesporet fra den anden ende, hvor kontorerne så befinder sig til højre og laboratorierne til venstre. (©Bente Kjær)

Her ses et kontor med plads til fire personer. Vinduerne i kontorerne her vender mod vest. (©Bente Kjær)

Her ses endnu et kontor med plads til fire personer. (©Bente Kjær)

I laboratoriesporet er der kig til gangen med laboratorier fra gangen med kontorer. (©Bente Kjær)

Der er også passage mellem kontorgangen og laboratoriegangen. Her ses passagen med kig fra laboratorierne mod kontorerne. (©Bente Kjær)

Her ses laboratorierfaciliteter med kig mod kontorgangen. (©Bente Kjær)

Laboratoriefacilitater med vinduer mod øst. (©Bente Kjær)

Laboratoriefacilitater. (©Bente Kjær)

Laboratoriefacilitater. (©Bente Kjær)

Laboratoriefacilitater. (©Bente Kjær)

Laboratoriefacilitater. (©Bente Kjær)

Laboratoriefacilitater. (©Bente Kjær)

Laboratoriefacilitater. (©Bente Kjær)

Laboratoriefacilitater. (©Bente Kjær)

Redaktionen afsluttet: