Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nyt SUND

Fællesarealer i Nyt SUND

I galleriet herunder kan du se billeder fra nogle af de mange fællesarealer i Nyt SUND.

Her ses ankomsthallen ved hovedindgangen til Koblingsbygningen, som forbinder Nyt SUND og Nyt OUH. Bagerst i billedet ses væggen ind til Nyt OUH, hvortil der vil være fri passage, når det nye universitetshospital er færdigbygget. (©Bente Kjær)

Fra ankomsthallen i Koblingsbygningen er der blandt meget andet adgang til møderummet Dialogen, som kan rumme op til 100 mennesker. Lokalet er beregnet til møder med fokus på forskningsformidling og videndeling. (©Bente Kjær)

Her ses Dialogen igen, som man kan kigge ned i fra første sal i Koblingsbygningen. (©Bente Kjær)

Fra første sal i Koblingsbygningen kan man bevæge sig gennem Nyt SUND mod det eksisterende SDU via Vidensaksen, som er bygningens hovedstrøg. Her finder man undervisnings- og holdlokaler til venstre og studiezoner til højre. (©Bente Kjær)

Her ses Vidensaksen fra modsatte side med kig mod Koblingsbygningen. Vinduet, som kan anes bagerst i billedet, tillader kig ned i møderummet Dialogen. (©Bente Kjær)

Fra Vidensaksen kan man dreje ind på forskellige tværgange, som forbinder hovedstrøget med kontorsporet i midten af bygningen og laboratoriesporet, som befinder sig længst mod vest i bygningen. I tværgangene vil man fx finde forskellige uformelle mødesteder, toiletter og udgang til terrasser. (©Bente Kjær)

Her ses en tværgang fra modsatte side med kig mod Vidensaksen. (©Bente Kjær)

Her ses indgangen til et toilet i en tværgang. (©Bente Kjær)

Her ses et opholdsareal i en tværgang, hvor man vil kunne slå sig ned i forbindelse med uformelle møder og pauser. (©Bente Kjær)

Fra mange af tværgangene bliver der også udgang til møblerede tagterrasser. (©Bente Kjær)

Her ses en tagterrasse fra et kontor. Mens terrassen bliver af træ, vil resten af taget blive dækket med grøn beplantning. (©Bente Kjær)

Her ses den grønne beplantning, som med tiden skal dække hele taget ud for terrassen. (©Bente Kjær)

Redaktionen afsluttet: