Skip to main content
Det Humanistiske Fakultet

Lars Agersnap Larsen

Museumsinspektør
Viborg Museum

Telefon: 51490833
Email: l4l@viborg.dk
Webside: https://viborgmuseum.dk/medarbejderprofil-lars-agersnap

Forskningsområder

  • Det dyrkede landskab i jernalder og middelalder.
  • Byer og byudvikling i vikingetid, middelalder og nyere tid.
  • Voldsteder i middelalderen.

 

Aktuelle projekter

  • TheCityDwellers - Migration and Health in Medieval Viborg. Forskningsprojekt 2016-21. Medvejleder for ph.d.-stipendiat i projektet.
  • De Fem Halder. Formidings- og forskningsprojekt 2016-22.
  • Projektmodning af nyt Søndersøprojekt, som skal belyse det ældste Viborg ved Søndersø.
  • Nyt Viborg Museum.