Skip to main content
Elite Centre for Understanding Human Relationships with the Environment (CUHRE)

Regenerative Jordbrugsmetoder og Økodannelse i Danske Haver

Opstartmøde for forskningsprojektet: Regenerative Jordbrugsmetoder og Økodannelse i Danske Haver

Beskæftiger du dig med regenerativt jord- og/eller havebrug?

Den 31. maj inviterer forskningsgruppen bag projektet ’Regenerative Jordbrugsmetoder og Økodannelse i Danske Haver’ til et opstartsmøde.

Tanken med mødet er, at vi vil præcisere og målrette planerne for forskningen i samråd med de mange forskellige samfundsaktører, der er engageret i regenerative have/jordbrugsmetoder. 

Vi har en samarbejdsbaseret tilgang til forskning, hvor de involverede bliver betragtet som samskabere. På den måde kan I være med til at forme projektet, så den nye viden kommer jeres institution/forening/organisation/virksomhed/have til gavn og bliver relevant for et bredere udsnit af samfundsaktører. Med andre ord, inviteres I hermed til at genere viden om regenerativt havebrug sammen.

Dagen er en god lejlighed til at møde forskellige aktører, der beskæftiger sig med jorden på en regenerativ måde, om end i forskellige kontekster. Vi håber at I har lyst til at deltage så vi sammen kan belyse hvilke potentialer og udfordringer, der er forbundet med brugen af regenerative metoder samt afsøge veje for nye muligheder.

Arrangementet byder på et par få oplæg om den foreløbige forskning samt workshopbaserede aktiviteter og netværksdannelse i SDU’s Klimahave.

Det er gratis at deltage og tilmelding er nødvendig da arrangementet er med fuld forplejning.

Tilmelding

Redaktionen afsluttet: 31.05.2024