Skip to main content
Elite Centre for Understanding Human Relationships with the Environment (CUHRE)

Biodiversitetsbeskyttelse og -fremme kan spille vigtige roller i at opnå klimaneutralitet, da klimakrisen på flere måder er viklet sammen med biodiversitetskrisen. Det er særligt vigtigt at adressere både klimakrisen og biodiversitetskrisen i et land som Danmark, som har et af verdens højeste CO2-aftryk pr. borger og som er et af verdens mest intensivt dyrkede og tætbeboede lande med meget lille biodiversitet - og derved muliggøre plads til trivsel for ikke-menneskeligt liv i intensivt kultiverede lande. For at adressere problemerne relateret til klimaforandringer og tab af biodiversitet, er substantielle samfundsmæssige og kulturelle forandringer nødvendige, og her står det stadigt mere klart, at mere information og viden ikke er nok. Eksisterende narrativer, normer, vaner og følelsesfællesskaber spiller afgørende roller i manglen på handling og forandring. De fleste danske borgere er fuldt informerede om truslerne. I dette projekt foreslår vi derfor at undersøgelser af økodannelse i relation til biodiversitet og kultivering af vild natur kan producere ny viden som er relevant for en bæredygtig forandring af samfundet i lyset af klimaforandringerne. At fremme økodannelse er en mulighedsbetingelse for at borgere i et demokratisk samfund kan vælge at bevæge sig i retning af mere bæredygtige livsformer med et reduceret CO2-aftryk i et længere perspektiv. At opnå lokalsamfundenes støtte og opbakning til biodiversitetsbeskyttelse er en vigtig brik heri. Biodiverse områder har potentiale til at hjælpe med at udvikle, fostre, og styrke forandringer i relationerne mellem mennesker og miljø i Danmark. Naturvidenskabelige biodiversitetsbeskyttelses-initiativer kan ikke stå alene, idet kulturelt indlejrede holdninger og normer vedr. vild natur, vilde dyr og biodiversitet kraftigt påvirker borgeres og lokalsamfunds reaktioner på initiativer som fx rewilding.

I CUHRE’s andet hjørnestensprojekt undersøger vi, hvordan økodannelse kan fremmes blandt borgere og lokalsamfund i Danmark og hvordan nye økovenlige holdninger, normer, og praksisser til og i vild natur kan fremmes, hvilke barrierer der skal overvindes, særligt ift. holdninger, normer og praksisser i relation til kultiveringen af vild natur, vilde dyr, rewilding og nationalparker i Danmark. At kultivere og fremme økodannelse og nye relationer til vild natur og vilde dyr blandt borgere er en vanskelig opgave, når man medtænker at det danske landskab i høj grad mangler vild eller ikke-kontrolleret, ikke-menneskeligt dyreliv og natur. Dette gør Danmark til en fremragende test-case til at identificere barrierer for økodannelse og til at udvikle undervisningsformater, som kan hjælpe med at fostre økodannelse, eftersom danske borgere kun har lille erfaring med eller tradition for at have med vildmarker og vild natur at gøre.

Ved at undersøge hvordan menneskers relationer til, reaktioner på, og aktiviteter i vild natur, vilde dyr og nationalparker kultiveres, medieres og praktiseres i Danmark kan vi bidrage til at identificere barrierer for grøn og klimavenlig omstilling samt identificere hvordan man bedst underviser i økodannelse i relation til biodiversitet og kultiveret vild natur, vilde dyr og naturnationalparker. Det er en forudsætning for at forandre holdninger og praksisser i en grøn og livsvenlig retning og designe læringsaktiviteter som kan bevæge borgerne og samfundet i en grøn, klimavenlig retning med et reduceret CO2-aftryk og forøgelse af biodiversitet i et langtidsperspektiv – med andre ord for at fostre en robust økodannelse i Danmark.

Specifikt arbejder vi med, hvilke roller følelser, fortællinger og medier spiller i borgeres reaktioner på, relationer til, kultiveringer af, aktiviteter i, samt medieringer af kultiveret vild natur i Danmark, samt hvilke roller følelser, fortællinger og medier spiller i økodannende uddannelsesaktiviteter i relation til nationalparker. Vores hypotese er at fortællinger, følelser, og medier spiller ind i disse og i skabelsen af økodannelse. Vores forskningsspørgsmål er:

  1. Hvilke narrativer kan identificeres i borgeres og mediers interaktioner med kultiveret, vild natur og hvordan formes følelsesfælleskaber i disse relationer og interaktioner?
  2. Hvordan formes økodannelse i Danmark af sociokulturelle og medierede narrativer – og relaterede følelsesudtryk og -fællesskaber - om vild natur, vilde dyr og vildmarken?
  3. Hvordan kan en mere klimavenlig økodannelse fremmes i relation til kultiveret vild natur?

I dette delprojekt arbejder følgende CUHRE-forskere sammen:

Delprojekt A – Laura Feldt, Julie Emontspool

Delprojekt B –Laura Feldt, Erik Mygind du Plessis, en phd-stipendiat

Delproject C – Nikolaj Elf, Martin Hauberg Lund-Laugesen

Sidst opdateret: 19.01.2024