Skip to main content
Elite Centre for Understanding Human Relationships with the Environment (CUHRE)

Klima- og miljøkatastrofen kan være vanskelig at håndtere, ikke mindst for børn og unge. På den ene side bombarderes vi med information om verdens stadig mere katastrofale tilstand, og på den anden side kan det være svært at vide, hvad vi kan gøre ved det. Forskning peger på, at det kan være svært at forholde sig til klimaforandringer, fordi de kan fremstå dels som en abstrakt og uforståelig proces, der er langt væk i tid eller geografisk. Samtidig viser anden forskning at et entydigt fokus på katastrofe og dystopi kan medføre angst, apati og en følelse af magtesløshed. Playing with disaster (PWD) forholder sig til disse problematikker med det formål at undersøge og facilitere bæredygtighedsdannelse – dvs. både forståelse og grundlag for at agere – hos unge via legende og samskabende processer. Projektet udforsker brugen af cli-fi rollespil, som en måde hvorpå unge sammen kan udforske alternative fremtider, samt undersøge temaer som håb, ansvar og sameksistens. Rollespil har været benyttet til undervisning i en del årtier med gode resultater. På bæredygtighedsområdet tager de primært form af faktabaserede simulationer. PWD adskiller sig fra den eksisterende forskning i og brug af rollespil på bæredygtighedsområdet ved at udforske brugen af fiktive fremtidsverdener, fantasi og fælles kreative processer for på den måde at udnytte og undersøge rollespillets fulde potentiale til at engagere og motivere teenagere og unge i samfundets grønne omstilling.

Projektet starter officielt 1/9-2024. 

Projektet er ud over at være en del af CHURE en del af det arbejde, der udføres i Center for Grundskoleforskning.

Ved interesse for projektet kan du kontakte projektleder Sara Mosberg Iversen siv@sdu.dk eller PI Michael Paulsen mpaulsen@sdu.dk.

Sidst opdateret: 16.01.2024