Skip to main content
Elite Centre for Understanding Human Relationships with the Environment (CUHRE)

Vi ser ind i en vådere, voldsommere og mere blå fremtid, hvor især vores kystnære praksisser – beboelsesformer, fritidssysler, erhverv og samliv med natur og dyreliv – udfordres af klimaforandringerne. Ifølge den seneste IPCC-rapport vil verdenshavene globalt-gennemsnitligt stige mellem 43 og 84 centimeter, måske helt op til 2 meter, i løbet af det 21. århundrede, og vejrfænomener som stormflod, orkaner og skybrud vil forekomme oftere og generelt være af større styrke end tidligere. Life-friendly land-sea interaction tager udgangspunkt i denne antropocæne præmis, og vi arbejder ud fra en hypotese om, at litteraturhistorien indeholder genuin praktisk viden om fortidige og fremtidige kystpraksisser, der enten virker eller ikke virker i menneskers møder med havets lunefuldhed – praktisk viden, der enten er historisk registreret eller på spekulativ vis fremtidsforestillet, og som vi kan og bør lære af i dag, fordi verden som sagt bliver mere blå og våd. Denne praksisdimension er suppleret med et mere filosofisk plan i de litterære værker, hvor vi forventer at kunne uddrage en række naturopfattelser og sociale organiseringsmodeller, som enten kan tjene som positiv inspiration eller afskrækkelse for os i dag, hvor et mere bæredygtigt samfund ikke alene kan sikres gennem opfindelsen af nye teknologier, men hvor adfærdsændringer og ikke mindst et nyt mindset er afgørende forudsætninger for en succesfuld samfundsmæssig transformation.

Foruden den tidslige akse skitseret i det ovenstående – kystlitteratur, der ved udgivelsestidspunktet enten er fortids- eller fremtidsvendt – arbejder projektets deltagere inden for en litteraturhistorisk ramme fra ca. 1800 til i dag, og i geografisk henseende arbejder vi med kystlitteratur fra såvel det globale nord som det globale syd.

Der er tre forskere tilknyttet Life-friendly land-sea interaction. Professor Søren Frank og ph.d.-stipendiat Tanushree Ghosh er finansieret via DFF-FP1-projektet ”The Coastal Anthropocene: Literary Visions of Past and Future Shorelines”, hvis officielle startdato er 1. januar 2024. Postdoc Karl Emil Rosenbæk er finansieret af CUHRE, og hans projekt begynder 1. september 2023.

Ved interesse for projektet kan du kontakte projektleder Søren Frank s.frank@sdu.dk, postdoc Karl Emil Rosenbæk karlemil@sdu.dk eller CUHRE-PI Michael Paulsen mpaulsen@sdu.dk.

Sidst opdateret: 16.01.2024