Skip to main content

De 5 hjørnestensprojekter i CUHRE

HVAD KAN VI LÆRE I HAVER? Det er nødvendigt at finde en mere bæredygtig måde at dyrke på, som er til gavn for både menneskelige og ikke-menneskelige organismer. Kan erfaringer fra Danmarks mange haver danne grobund for nye undervisningsmetoder?

HVORDAN TALER VI OM VILD NATUR? Rewilding er en metode til at skabe bedre forhold for biodiversitet og klimaneutralitet. Det er også et emne, som danskerne nærmest kan komme op at skændes om. Hvordan skaber vi en didaktik, der gør det muligt at diskutere rewilding mere konstruktivt og økodannende?

KAN MAN LEGE MED KLIMA KATASTROFER? Først fik vi sci-fi, nu har vi cli-fi; climate fiction. Idéen her er at bruge rollespil til at fantasere og drømme om fremtiden på en måde, der kan motivere og inspirere unge til et mere konstruktivt syn på fremtiden.

HVAD KAN VI LÆRE OM OS SELV VED AT LÆSE KYSTLITTERATUR? Klimaforandringerne rammer os ekstra hårdt ved kysterne, fordi der er en særlig intens kontaktzone mellem land og hav. Litteraturen er et arkiv fuld af tidligere og fremtidige kystpraksisser, som enten har virket eller ikke virket, og som vidner om nogle grundlæggende naturforståelser og opfattelser af menneskets placering i verden, der i mange tilfælde er problematiske, men også i visse tilfælde ret visionære og bæredygtige.

HVAD SKAL BØRN OG UNGE LÆRE? Hvilke uddannelsesmaterialer kan CUHRE udvikle, som kan understøtte elever og lærere i økodannelse, så eleverne ikke kun tænker bæredygtigt, mens de er i skolen, men også i alle de andre sammenhænge, hvor de kan være med til at træffe beslutninger om vores fælles fremtid.  

Sidst opdateret: 22.11.2023