Skip to main content
Elite Centre for Understanding Human Relationships with the Environment (CUHRE)

Ambitionen er at hjælpe den grønne omstilling

Virkningerne af klimaændringerne er synlige i alle hjørner af verden i dag, og omfanget og hastigheden af denne globale udfordring bliver stadig tydeligere og alarmerende. Som svar på den globale udfordring lancerede Den Europæiske Union i 2019 den "europæiske green deal", som har til formål at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C og opnå kulstofneutralitet i Europa senest i 2050. For at støtte målene i dette er vores projekters mål at undersøge og støtte medieproduktionsbranchen i Europa for at fremskynde og hjælpe dens grønne omstilling, da mediesektoren ikke kun er en af de vigtigste sektorer for kommunikation om klimaspørgsmål, men det er også en sektor med et enormt miljøaftryk. "Bæredygtighed" henviser i denne sammenhæng til, at medieindustrien i fremtiden vedtager grønnere historiefortælling i film og tv-serier og udvikler mere miljømæssigt bæredygtige metoder bl.a. ved at bevæge sig i retning af mere kulstofneutrale produktionsprocesser.

Vores forskningsprojekter har således til formål at styrke den europæiske medieindustris foranstaltninger til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer ved at tage fat på de specifikke områder, hvor denne industri kan bidrage. Dette vil især ske ved at udvikle miljøbevidst skrivesoftware, der især skal bruges af manuskriptforfattere, instruktører og producenter i de tidlige faser af film- og tv-produktion. Ambitionen er, at dette vil være et vigtigt værktøj for alle områder i denne sektor, hvor skrivning af en historie er afgørende. Ved at udvikle det, skaber vi et nyt redskab, der vil hjælpe den moderne industri og dens næste generation af talenter med at opfylde sit klimaansvar.  

I en survey, vi udførte i projektet ”Sustainable sGreenplay” (marts 2023) spurgte vi bl.a. virksomhederne inden for medieproduktionsbranchen, hvor mange af dem, der var interesseret i at prøve vores grønne software – som vi arbejder på – af? 61% svarede ’ja’, 9% svarede ’nej’, mens 30% svarede ’ved ikke’.  Så interessen eksisterer. Grøn software kan betragtes som en nøglefaktor i den grønne omstilling i denne branche. Som foreslået af Vaughan og Käpää (2023) er digitale teknologier ofte indrammet som en løsning på produktionsstyring.

 

I relation til Cuhres interesseområde, eksisterer der to projekter og en EU-ansøgning, om bæredygtighed i mediebranchen, som lektor Heidi Philipsen og vores institut er i front for og her kort beskriver:

”Sustainable sGreenplay” var et 1 årigt forskningsprojekt under SDU Climate Cluster, som IMADA og Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab arbejdede sammen om. En nøgle i dette projekt var en begyndende udvikling af grønt skrivesoftware. Det blev afrundet i nov. 2023.

”Green Media Production Development” er et 1-årigt projekt med fokus på forhindringer i branchen for grønnere medieproduktioner. Det har fået midler af bl.a. Vision Denmark og udføres i tæt samarbejde med TV 2, Growing Stories og Produced By. Det afrundes i dec. 2024.

”European Sustainable sGreenplay” er en EU-ansøgning, som Design, Medier og Uddannelsesvidenskab er i spidsen for. En nøgle i dette projekt er at adressere mediebranchens grønne omstilling på tværs af Europa og igen med fokus på skrivesoftware og tidlige udviklingsprocesser samt nu også europæisk talentudvikling og den nuværende europæiske medieindustri involveret.

Er du blevet nysgerrig på vores bæredygtigheds projekter relateret til mediebranchen, er der mere viden at hente, hvis du lytter til denne podcast, vi har produceret:

https://player.captivate.fm/episode/13467d86-1f0e-43fc-ab81-c8b416488898

 

For mere information om disse projekter, venligst kontakt: Heidi Philipsen (Heidij@sdu.dk)

Sidst opdateret: 13.02.2024