Skip to main content
Elite Centre for Understanding Human Relationships with the Environment (CUHRE)

Naturens Grundlovsmøde

Naturens Grundlovsmøde er en fælles, folkelig og mellem-artslig samtale om demokratiets fremtid og et skridt på vejen mod formuleringen af et lovgrundlag, som kan indskrives i vores lovgivning og dermed sikre naturens rettigheder. Kom og vær med på Himmelbjerggården ved Ry d. 2. juni når vi mødes for at give naturen stemme og rettigheder!

Naturens grundlovsmøde er arrangeret i samarbejde mellem EarthWays, Stop Ecocide Danmark, Grønne Nabofællesskaber, Det Fælles Bedste, Klimaakademiet, Permakultur Danmark, Sager Der Samler, Arternes Ambassader, Earthwise Residency og CUHRE.

Medarrangørerne står for de forskellige workshops, hvor man vil kunne deltage i aktiviteter om alt fra ecocide-lovgining til mellem-artslig kommunikation gennem undervisning, rollespil og leg. Der vil også være workshops i børnehøjde. Workshopbeskrivelser bliver publiceret på hjemmesiden i starten af maj.

Læs mere og tilmeld dig på hjemmesiden

Redaktionen afsluttet: 02.06.2024