Skip to main content
Elite Centre for Understanding Human Relationships with the Environment (CUHRE)
Arrangement

CUHRE frokostmøde 20. februar

Medier, populærkultur og mørkegrøn religion: nyere fantasy og spørgsmål om økodannelse.

Titel: Medier, populærkultur og mørkegrøn religion: nyere fantasy og spørgsmål om økodannelse

Manchet: Til denne CUHRE- frokost vil Laura Feldt gerne tale om den rolle medier og populærkultur kan spille i at afspejle og forme forhold mellem mennesker og den øvrige natur - livsformer, dyr, planter, økosystemer m.m. – i lyset af at vi i WP2, Kultiveret vild natur og økodannelse i Danmark, bl.a. skal arbejde med medier, populærkultur, consumption, m.m.

Laura vil prøve at vise hvordan aspekter af mørkegrøn religiøsitet vokser frem i nyere fantasy i Danmark (fx Kaaberbøl o.a.) og diskutere mørkegrøn religion (i.e., religiøsitet som fremhæver økologisk samhørighed og gensidig afhængighed mellem livsformer og i naturen, og forestillinger om at naturen/planeten/biosfæren er hellig og har iboende værdi) i forhold til medier, populærkultur og økodannelse.

Form: I udgangspunktet fysisk, men med mulighed for hybrid

20. februar kl. 12.00-13.00 i O99 (gratis at deltage).

 

Redaktionen afsluttet: 20.02.2024