Skip to main content
Elite Centre for Understanding Human Relationships with the Environment (CUHRE)

Event med Morten Kromann

Fredag d. 28. juni kommer antropolog og forsker Morten Kromann og besøger CUHRE på SDU, campus Odense. Morten forsker i hvordan pædagogiske praksisfællesskaber, der har mad, måltider og madsystemer som omdrejningspunkt, kan fungere som en ressource for børn og unges lærings- og dannelsesprocesser. Morten vil give et oplæg om hans forskning under titlen:

Jordbrug, samfund og pædagogik – professionsfaglige perspektiver på bæredygtig dannelse og social retfærdighed.

 

Oplægget består af tre temaer: 

1: Mad og jordbrug som drivkraft for social forandring – forskningsindblik i den amerikanske bevægelse for madretfærdighed

2: Mad og jordbrug som forsknings-og udviklingsfelt i Danmark – begreber og projekter i uddannelse for bæredygtig – og socialt retfærdig - udvikling

3: Hvordan kan et system-og dannelsesperspektiv på mad og jordbrug skabe sociale mulighedsrum, som fremmer børn og unges myndiggørelse/empowerment og deres deltagelse i samfundets fællesskaber?

Efter oplægget er der tid til diskussion – kom glad!

 

Arrangementet foregår i Comenius fra 13.00-14.30

Redaktionen afsluttet: 28.06.2024