Skip to main content
Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Publikationer fra projektet

Den frivillige kommune / redigeret af Bjarne Ibsen. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2020. 
Bogen omfatter 10 kapitler:

  • Kapitel 1: Indledning, Bjarne Ibsen
  • Kapitel 2: Den frivillige og den offentlige sektor – historie og italesættelse, Michael Fehsenfeld og Bjarne Ibsen
  • Kapitel 3: Foreningernes samarbejde med kommunale institutioner, Klaus Levinsen og Bjarne Ibsen
  • Kapitel 4: Kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige, Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen
  • Kapitel 5: Den kommunale styring og organisering af samspillet med civilsamfundet, Evald Bundgård Iversen, Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen
  • Kapitel 6: Kommunale frivillige, Bjarne Ibsen
  • Kapitel 7: Skabelse af frivillige – et boligsocialt middel, Marianne Staal Stougaard og Michael Fehsenfeld
  • Kapitel 8: Frivillige på sygehuse: Hjerteforeningens patientstøtte, Bjarne Ibsen
  • Kapitel 9: Idrætsforeningers samarbejde med folkeskoler, Bjarne Ibsen, Klaus Levinsen, Lise Specht Petersen, Evald Bundgaard Iversen og Christian Røj Voldby
  • Kapitel 10: Erkendelser om samspillet mellem den frivillige og den offentlige sektor, Bjarne Ibsen

 

Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen. Foreninger og frivillige i samspil med kommunale institutioner og forvaltninger 2018. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, 2019. Movements, 2019:6.
Download rapport (pdf)
Download bilagstabeller (pdf)

Michael Fehsenfeld og Klaus Levinsen. Taking Care of the Refugees: Exploring Advocacy and Cross-sector Collaboration in Service Provision for Refugees. Voluntas, 2019. https://doi.org/10.1007/s11266-019-00097-5. https://rdcu.be/bmtWf

Bjarne Ibsen, Lise Specht Petersen, Klaus Levinsen og Evald Bundgård Iversen. Den åbne forening i den åbne skole. KvaN. Tidsskrift for læreruddannelse og skole. December 2018, side 101-114.

Bjarne Ibsen,  Klaus Levinsen, Lise Specht Petersen, Evald Bundgård Iversen og Michael Fehsenfeld. Forståelse af de frivilliges faglighed på forskellige velfærdsområder. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 4, 2018, side 15-25.

Evald Bundgård Iversen og Bjarne Ibsen. Civilsamfundet som ’motor’ i facilitetsudvikling. Kort Fortalt. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, 2018. 
Kort Fortalt  (pdf)

Tove Kristensen og Bjarne Ibsen. Frivillige på plejecentre: Venneforening eller ’egne frivillige’. Kort Fortalt.  Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, 2018. 
Kort Fortalt  (pdf)

Klaus Levinsen og Michael Fehsenfeld. Samspillet mellem lokale flygtningeorganisationer og kommunale institutioner. Kort Fortalt. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, 2018. 
Kort Fortalt  (pdf)

Lise Specht Petersen og Michael Fehsenfeld. Borgerinddragelse i lokaludvikling: Borgerstyret budgettering og dialogmøder. Kort Fortalt. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, 2018.
Kort Fortalt (pdf)

Michael Fehsenfeld. Frivilligt socialt arbejde - autonomi og afhængighed. Kort Fortalt. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, 2018.
Kort Fortalt (pdf)

Lise Specht Petersen. Frivillige grønne kræfter - samarbejde med frivillige på det grønne område. Kort Fortalt. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, 2018.
Kort Fortalt (pdf)

’Frie frivillige’ i kommunen / Bjarne Ibsen, Lise Specht Petersen, Michael Fehsenfeld og Klaus Levinsen. Kort Fortalt. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, 2018.
Kort Fortalt (pdf)

16 cases  med samarbejde mellem kommunale institutioner og civile aktører / Bjarne Ibsen, Michael Fehsenfeld, Lise Specht Petersen, Klaus Levinsen og Evald Bundgård Iversen. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, 2017. Movements, 2017:4.
Download rapport (pdf)

Klaus Levinsen og Bjarne Ibsen. Foreningers samarbejde med kommunale institutioner. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Institut for Idræt og Biomekanik, 2017. Movements, 2017:2.
Download rapport (pdf)

Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen. Kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Institut for Idræt og Biomekanik, 2017. Movements, 2017:1,
Download rapport (pdf) 

Bjarne Ibsen og Helle Hygum Espersen. Tættere på borgerne? I: Tidsskriftet Social Politik. Nr. 2, 2017. Side 27-33.

Bjarne Ibsen og Helle Hygum Espersen. Kommunernes samarbejde med civile aktører. I: Kultur & Fritid, nr. 3, december 2016.  (s. 4-13).
Download artikel (pdf)

Bjarne Ibsen og Helle Hygum Espersen. Kommunernes samarbejde med civile aktører. Forskelle og ligheder i forventninger, praksis, samarbejdspartnere og oplevet udbytte. København: Det Nationale Institut for Kommunernes og Regionernes Analyse og Forskning, 2016.
Download rapport (pdf)

Michael Fehsenfeld og Bjarne Ibsen. Frivillighed i det boligsociale arbejde. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), 2016.
Download rapport (pdf)

 

Sidst opdateret: 19.10.2023