Skip to main content
Ugens tal, uge 50

Danskerne lufter mindre ud, viser ny rapport

Andelen af personer, der dagligt lufter ud, er faldet i perioden 2000-2021.

Ifølge en ny rapport over udviklingen i danskernes boligmiljø fra 2000 til 2021 er andelen af personer, der dagligt eller næsten dagligt lufter ud, faldet fra omkring 92 procent til 84 procent.

Det er Statens Institut for Folkesundhed og BUILD ved AAU, der har udarbejdet rapporten med støtte fra Realdania.

Den viser også, at der er færre, der sørger for ekstra ventilation i forbindelse med badning og madlavning, ligesom der er sket næsten en halvering af danskere, som sover med åben dør eller vindue til det fri.

Hvor der i 2000 var næsten 48 procent, der sov med åben dør eller vindue til det fri, er det 25 procent i 2021.

Bedre muligheder, dårligere adfærd

Samtidig viser rapporten, at der i perioden er sket en forøgelse af ventilationsmuligheder. Hvor der i 2000 var 80 procent, der havde en emhætte over komfuret, var det 92 procent i 2021.

”Der er flere, der for eksempel har fået en emhætte over komfuret eller et vindue i deres badeværelse, i 2021 sammenlignet med 2000. Men det får paradoksalt nok ikke flere til at lufte ud eller bruge deres emhætte, så man kan sige, at vores muligheder er blevet bedre, men vores adfærd er blevet dårligere,” siger Stine Kloster, postdoc ved Statens Institut for Folkesundhed og rapportens hovedforfatter.  

Stine Kloster henviser til Sundhedsstyrelsen anbefalinger om, at man flere gange dagligt bør lufte ud i fem til ti minutter og skabe gennemtræk. Det sker for blandt andet at undgå fugt og skimmelsvamp. 

”Udluftning er vigtig for et godt og sundt indeklima. Hyppig udluftning kan være med til at reducere indendørs luftforurening og holde luftfugtigheden nede i boligen,” siger Stine Kloster.

Oplever gener i boligen

Rapporten viser også, at flere danskere oplever gener i deres bolig.

For eksempel er andelen, der generes af enten for høje eller for lave temperaturer i deres bolig, steget fra 6 til 25 procent.

Samtidig er der flere, der plages af larm fra trafik og naboer, ligesom der er flere, der giver udtryk for lugtgener fra naboers aktiviteter.

”Til gengæld er der i 2021 færre, der oplever at være generet af tobaksrøg i boligen. Hvor der i 2000 var 15 procent, der oplevede gener fra tobaksrøg, var det faldet til cirka 4 procent i 2021,” siger Stine Kloster. 

Data i rapporten stammer fra nationalt repræsentative spørgeskemaundersøgelser om sundheds- og sygelighed blandt danskere, som Statens Institut for Folkesundhed foretager hvert fjerde år.

Kontaktperson: Postdoc Stine Kloster, tlf.: 6550 7745, e-mail: stkl@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Rapport

Redaktionen afsluttet: 15.12.2022