Skip to main content

Danskernes boligmiljø i 2021 og udviklingen siden 2000

15-12-2022

De fleste danskere tilbringer en stor del af deres tid i deres egen bolig. I kraft af dette spiller boligmiljøet en betydelig rolle for sundhed og velbefindende i hverdagen. Alle er udsat for nogle potentielle helbredsskadelige miljøfaktorer i og omkring deres bolig. Nogle skadelige boligmiljøfaktorer kan forebygges ved ændringer af en adfærd hos for eksempel brugerne af en bygning, såsom at undgå tobaksrøg indenfor og undgå fugtrelaterede problemer i indeklimaet. Andre skadelige faktorer kan kræve politiske beslutninger centralt, regionalt eller lokalt.

Dette blev første gang belyst i år 2000, hvor miljøet i og nær danskernes boliger blev bredt beskrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning (Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000). En delmængde af spørgsmålene blev gentaget i en lignende undersøgelse gennemført i år 2021 (Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2021). Nærværende rapport har således til formål dels at give en opdateret beskrivelse af forekomsten og fordelingen af de vigtigste boligmiljøfaktorer i år 2021 samt dels at beskrive udviklingen siden år 2000.

Forfattere: Stine Kloster, Sofie Rossen Møller, Michael Davidsen, Annette Kjær Ersbøll, Lars Gunnarsen, Niss Skov Nielsen og Anne Illemann Christensen