Skip to main content
Ugens tal, uge 44

Færre elever på ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark ryger

Til gengæld bruger flere af regionens elever snus eller nikotinposer i løbet af skoledagen i dag i forhold til for tre år siden, viser en evaluering af regionens projekt Røgfri Ungdomsuddannelser, der også peger på, at fokus på trivsel og mental sundhed er vigtigt i rygeforebyggelsen.

Stort set alle – det vil sige 69 ud af 71 ungdomsuddannelser i Region Syddanmark – har indført røgfri skoletid, og der er færre elever, der ryger, i dag i forhold til tidligere, især på gymnasierne. Til gengæld er snus blevet en stor udfordring for uddannelserne.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, der også viser, at rygning, snus eller andre røgfri nikotinprodukter ofte kun er ét ud af mange problemer for nogle elever, og at man derfor bør have fokus på trivsel og mental sundhed og på en mere helhedsorienteret indsats, når man arbejder med rygeforebyggelse på ungdomsuddannelser. 

Formålet med rapporten er at opsamle erfaringer fra Region Syddanmarks treårige indsats Røgfri Ungdomsuddannelser. Indsatsen blev igangsat i 2018 for at få flere elever og ansatte på samtlige ungdomsuddannelser til at kvitte cigaretterne og indføre røgfri skoletid.

Og dét mål er lykkedes et godt stykke hen ad vejen, fortæller en af rapportens hovedforfattere, akademisk medarbejder Simone Gad Kjeld:

”Størstedelen af uddannelsesstederne har indført røgfri skoletid for både elever og ansatte, og der er i dag også langt færre elever, især på gymnasierne, der ryger, i forhold til i 2018. Så vi kan se, at der er sket en positiv udvikling. Dog er det vigtigt at understrege, at udviklingen også kan være hjulpet på vej af, at røgfri skoletid i 2021 blev gjort lovpligtig,” siger hun.

Færre rygere især på gymnasierne 

Data i rapporten stammer dels fra en spørgeskemaundersøgelse, dels en interviewundersøgelse blandt repræsentanter fra ungdomsuddannelser og kommunerne i regionen, der er udført i forbindelse med evalueringen.

Her svarer 97 procent af respondenterne på gymnasierne og 87 procent på erhvervsskolerne, at der er færre, der ryger på nuværende tidspunkt, mens det gælder 70 procent på de forberedende grundkurser, FGU-skolerne.

De gymnasiale uddannelser svarer endvidere, at de overordnet set har oplevet det som en overkommelig opgave at indføre røgfri skoletid, mens det generelt har været vanskeligere på erhvervsuddannelserne og endnu vanskeligere på FGU-skolerne.

Snus er populært

Mens flere elever generelt set har droppet cigaretterne, er snus og nikotinposer til gengæld blevet en stor udfordring for regionens ungdomsuddannelser. På tværs af alle uddannelserne vurderes det, at det gennemsnitligt er 15 procent af eleverne, der nu bruger snus eller nikotinposer dagligt.

Ifølge rapporten er den pludselige stigning i elevernes brug af snus kommet bag på skolerne, der oplever, at de har været uforberedte på udviklingen. Det fortæller seniorforsker Lotus Sofie Bast, der har været med til at skrive rapporten:

”Flere af uddannelsesstederne oplever, at de ikke ved, hvad de skal stille op med de unges brug af snus og nikotinposer, det gælder især håndhævelse og kontrol, eftersom brugen af disse produkter er mindre synligt end cigaretrygning. Flere nævner også, at de mangler viden og informationsmaterialer om snus og nikotinposer. Der er meget evidens og materiale om rygnings skadevirkninger, men hvad angår snus og nikotinposer, føler de sig dårligt klædt på til at tage snakken med de unge om skadevirkninger,” siger Lotus Sofie Bast.

Svært at håndhæve reglerne

Rapporten viser også, at på trods af et generelt fald i andelen af unge, der ryger, kan nogle af uddannelsesstederne have svært ved at håndhæve rygereglerne, fordi rygning flere steder betragtes som et mindre problem hos de af eleverne, der ryger.

Der er ofte flere og overlappende problematikker og generel stor udsathed blandt disse elever, og derfor anses rygning ikke som deres største eller vigtigste problem. Det drejer sig især om flere af de elever, der går på FGU-skolerne, som bruger cigaretter som en måde at dulme udfordringer på, forklarer Simone Gad Kjeld:

”Det sætter mange af de ansatte i et dilemma, da de gerne vil påtale rygningen og arbejde med rygeforebyggelse, men de er også bange for at skubbe nogle elever ud, hvis de håndhæver reglerne. Derfor er en vigtig erfaring fra indsatsen, at rygeforebyggelse skal gå hånd i hånd med arbejdet med elevernes generelle trivsel.” 

Muligt at udveksle erfaringer

Røgfri Ungdomsuddannelser er et samarbejde mellem regionens 22 kommuner, ungdomsuddannelserne, Kræftens Bekæmpelse og Region Syddanmark, og består af en række indsatser, praktisk hjælp, støtte, rygestopkurser, kampagnemateriale etc.

Ifølge rapporten har størstedelen af uddannelserne og kommunerne i regionen været tilfredse med samarbejdet, blandt andet fordi det har været muligt at få støtte, informations- og kampagnemateriale, sparre og udveksle erfaringer på tværs af regionen og særligt få inspiration fra nogle af de skoler og kommuner, der er gået forrest med at indføre røgfri skoletid.

Kontakt:

Akademisk medarbejder Simone Gad Kjeld, tlf.: 6550 7768, e-mail: simk@sdu.dk, og seniorforsker i tobaksforebyggelse Lotus Sofie Bast, tlf.: 6550 7809 e-mail: loni@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Rapport

Redaktionen afsluttet: 03.11.2022