Skip to main content

Røgfri Ungdomsuddannelser i Region Syddanmark

03-11-2022

De seneste mange år har rygning været et vigtigt politisk emne, og et særligt mål har været at skabe en røgfri fremtid, hvor danske børn og unge ikke begynder at ryge. Over en årrække er der igangsat en række initiativer både i form af lovgivning og initiativer i kommuner, regioner og civil- samfund. I Region Syddanmark besluttede regionsrådet sig for at gøre en ekstra indsats for at holde de unge fra cigaretterne ved at iværksætte en omfattende indsats på regionens ungdomsuddannelser. Dette udmundede i projekt Røgfri Ungdomsuddannelser, der blev gennemført fra 2018 og tre år frem, med det formål at understøtte ungdomsuddannelserne i arbejdet med røgfrihed.

 

Formålet med denne rapport er at opsamle erfaringer fra projektet. Særligt er der fokus på implementeringen af indsatser på ungdomsuddannelserne, og hvorledes de forskellige aktører har oplevet samarbejdet i partnerskabet omkring projektet. Rapportens resultater omkring implementering og partnerskaber kan endvidere føde ind i kommende projekter – også på andre fagområder end tobak. Rapportens resultater vidner om, at rygeforebyggelsen er hjulpet godt på vej af gode partnerskaber på tværs i regionen.

Forfattere: Simone Gad Kjeld, Dina Danielsen og Lotus Sofie Bast