Skip to main content
Uge 40 2023

Flere drukneulykker skyldes alkohol

Der er sket en markant stigning i andelen af drukneulykker, hvor alkohol er medvirkende årsag. Især berusede midaldrende mænd er i farezonen for drukneulykker.

I 2001 var der 76 personer, der døde af en drukneulykke i Danmark. I 2021 var der 50 drukneulykker.

Men samtidig med at færre dør som følge af drukneulykker, er der sket en markant stigning i andelen af drukneulykker, hvor alkohol eller stoffer er involveret.

Det fremgår af den nationale druknestatistik, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for TrygFonden, og som netop er udkommet. Statistikken udkommer hvert år og viser blandt andet omfang og årsager til drukneulykker i Danmark. 

Indhentningen af dødsattester fra Dødsårsagsregistreret afsluttes først cirka et år efter slutningen af et kalenderår. Derfor går det lidt ekstra tid, inden tallene er klar til offentliggørelse, og det betyder, at det nu er 2021-tallene, som offentliggøres.

Alkohol i næsten hver anden drukneulykke

I 2021 var alkohol eller stoffer medvirkende årsag til næsten hver anden drukneulykke – eller 46 procent.

Til sammenligning var alkohol eller stoffer involveret i 28 procent af drukneulykkerne i perioden 2001-2020. Det svarer til cirka hver fjerde drukneulykke.

"Det er selvfølgelig positivt, at vi ser et generelt fald i drukneulykker, men samtidig er det bekymrende, at en større andel er relateret til alkohol eller stoffer,” siger Hannah Ahrensberg, rapportens hovedforfatter og akademisk medarbejder ved Statens Institut for Folkesundhed.

Det er ikke muligt ud fra rapportens data at forklare den pludselige stigning i drukneulykker, hvor alkohol eller stoffer er involveret.

”Vi kan derfor ikke sige, om det er et mønster, som vi kommer til at se fremover, da vi tidligere har set enkelte udsving i alkoholrelaterede drukneulykker,” siger Hannah Ahrensberg.

Falder i vandet ved et uheld

Midaldrende mænd er i særlig risiko for alkoholrelaterede drukneulykker. I 2021 var 78 procent af de omkomne mænd, hvoraf langt størstedelen var 45 år eller ældre.

Her skete ulykkerne ofte i forbindelse med, at mændene har været i havnen med deres lystbåd eller i forbindelse med fritidsfiskeri, hvor de er faldet i vandet ved et uheld. 

Hannah Ahrensberg fremhæver, at alkohol og stoffer er kendte risikofaktorer for drukneulykker:

”Alkohol og stoffer sløver éns motorik og dømmekraft. Det kan være medvirkende til en mere uforsigtig færdsel ved vand og lavere chance for at kunne redde sig selv op af vandet igen.”

Rapporten er en del af TrygFondens samlede indsats ”Respekt for Vand”, der har til formål at forebygge drukneulykker i Danmark.

Ud over de 50 fatale drukneulykker, som altså skyldes en ulykke, omkom 22 andre i 2021 af selvmord ved drukning. For otte personer var dødsårsagen ubestemt.

Figuren viser fatale drukneulykker, hvor alkohol og/eller stoffer var involveret, 2001-2021. Antal og procent.  Antallene omfatter både personer med fast bopæl i Danmark og udlændinge, der druknede i Danmark

Kontakt: Hannah Ahrensberg, akademisk medarbejder, tlf.: 6550 7703, e-mail: hana@sdu.dk, og Maria Holst Algren, seniorrådgiver, tlf.: 6550 7774, e-mail: maho@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

rapport

Redaktionen afsluttet: 04.10.2023