Skip to main content

DruknedĂždsfald i Danmark i 2021

04-10-2023
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, har siden 2009 udarbejdet nationale druknerapporter, der beskriver forekomsten og karakteren af druknedødsfald i Danmark. Rapporterne er udkommet årligt. Denne rapport er en opdatering med de druknedødsfald, der forekom i 2021. Det skønnes, at langt de fleste druknedødsfald i Danmark skyldes ulykker, som kan forebygges. De årlige druknerapporter er derfor et vigtigt redskab i arbejdet med at forebygge drukneulykker i Danmark, da de giver indsigt i, hvor drukneforebyggende indsatser er nødvendige. Der har i de tidligere rapporter, ud over de faste opgørelser, været fokus på forskellige temaer, heriblandt de socioøkonomiske forhold blandt de druknedøde, sæsonvariation, vandtemperatur m.m.
 
I denne rapport sættes der fokus på drukneulykker, hvor alkohol og/eller stoffer har været involveret. I nærværende rapport er oplysninger om druknedødsfald i Danmark primært indhentet fra dødsattester på personer, der er døde på grund af drukning. Oplysningerne fra dødsattesterne suppleres med information fra andre kilder, blandt andet TrygFondens og Rådet for Større Bade- og Vandsikkerheds opgørelser baseret på presseklip om druknedødsfald og fra redningstjenesternes rapporter via Søsportens Sikkerhedsråd.

 

Forfattere: Hannah Ahrensberg, Lau Caspar Thygesen og Maria Holst Algren