Skip to main content

Fremme af sund vægtudvikling og trivsel blandt små børn får 40 mio. kroner

Statens Institut for Folkesundhed har netop modtaget en bevilling på over 40 mio. kroner fra Center for Sundt Liv og Trivsel. Bevillingen går til en forskningsbaseret indsats, der skal give førstegangsforældre og deres små børn en tryg og sund start på livet. I alt skal 1.600 børn og deres forældre deltage i indsatsen.

I Danmark har 14 procent af alle børn overvægt eller svær overvægt, allerede inden de starter i skole.

Så hvordan sikrer man, at små børn får en tryg og sund start på livet og undgår at udvikle overvægt? Hvad gør man i praksis, og hvordan kan sundhedsplejerskerne, der følger familierne og børnene, hjælpe med at forebygge overvægt hos barnet? 

En gruppe forskere på Statens Institut for Folkesundhed, SDU, har i samarbejde med netop sundhedsplejersker samt nationale og internationale eksperter udviklet en forskningsbaseret indsats, hvis fokus er at fremme sund vægtudvikling og trivsel blandt spædbørn og små børn.

Nu skal indsatsen implementeres og afprøves i virkeligheden – og til dét arbejde følger en bevilling på over 40 mio. kroner, som den private og uafhængige forening Center for Sundt Liv og Trivsel netop har givet.

Indsatsen hedder VÆKST – en tryg og sund start på livet og henvender sig til førstegangsforældre på tværs af socialgruppe, etnicitet og familiekonstellation.

I alt skal 1.600 børn og deres forældre i ti forskellige kommuner deltage i indsatsen.

”Vi følger familierne fra graviditet, til barnet er omkring tre år gammel. De vil få vejledning og støtte af sundhedsplejersken i meget tidligt at etablere sunde vaner og rammer. Vi har ikke kun fokus på mad og måltider, men også på barnets bevægelse, skærmbrug, søvn og tryghed i familien. Tidligere indsatser har primært haft fokus på kost og fysisk aktivitet, men vi har et bredere perspektiv på forebyggelse af overvægt,” siger seniorforsker Trine Pagh Pedersen.

Sundhedsplejerskerne opkvalificeres

De forældre, der deltager, vil bl.a. få ekstra besøg af sundhedsplejersken både under og efter graviditeten, ekstra telefonopkald fra sundhedsplejersken og adgang til videoer, der kan guide forældre i forskellige situationer for eksempel i forhold til amning.

”Det centrale i projektet bliver at intensivere og kvalificere sundhedsplejerskernes allerede bestående arbejde med at guide forældre i forhold til faktorer med betydning for sund vægtudvikling. Sundhedsplejerskerne skal opkvalificeres til at støtte og vejlede forældrene, så de blandt andet bliver bedre til at forstå deres barns signaler for eksempel i forhold til søvn, uro, gråd og spisning,” siger Trine Pagh Pedersen.

Forskerne vil også følge en kontrolgruppe, der består af 1.600 andre børn og deres forældre, der vil få det eksisterende tilbud fra sundhedsplejen.

Herefter evalueres indsatsen ved at sammenholde de to grupper af børn og forældre for at se, om der er forskel i børnenes vægtudvikling og trivsel.

Foruden denne effektevaluering vil forskerne også evaluere processen og implementeringen af indsatsen, og sundhedsøkonomer fra DaCHE – Dansk Center for Sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet, vil undersøge de samfundsøkonomiske omkostninger og gevinster ved indsatsen.

Kontakt:

Seniorforsker Trine Pagh Pedersen, tlf.: 6550 7885, eller projektleder og ph.d.-studerende Lene Kierkegaard tlf.: 6550 7825, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Fakta om samarbejdspartnere:

I Vækst-projektet er der en række samarbejdspartnere, som har været med til at udvikle indsatsen eller indgår i implementeringen af indsatsen: Sundhedsplejen i fem kommuner (Aarhus, Billund, Brønderslev, Randers og Slagelse), Center for Forebyggelse i praksis, Kommunernes Landsforening, Københavns Professionshøjskole, Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Mødrehjælpen, Forum for Mænds Sundhed, Center for Børn og Unges Søvn, MADRO og Sundhedsstyrelsen.

Om Center for Sundt Liv og Trivsel:

Center for Sundt Liv og Trivsel er en privat, uafhængig forening stiftet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Novo Nordisk Fonden.

  • Centret iværksætter aktiviteter, der er med til at gavne sund vægtudvikling og trivsel for børn og unge gennem tætte partnerskaber.
  • Centret er finansieret af en bevilling fra den danske regering og Novo Nordisk Fonden over en 10-årig periode fra 2023-32.
  • Læs mere om centret på www.centerforsundtlivogtrivsel.dk
Vil du vide mere?

Vækst

Redaktionen afsluttet: 28.09.2023