Skip to main content

Socialt udsatte mennesker udsættes oftere for vold og voldtægt

Andelen blandt socialt udsatte mennesker, der udsættes for vold og voldtægt, er markant større end i den generelle befolkning. Det fremgår af ny sundhedsprofil, der også viser, at socialt udsatte mennesker er langt dårligere stillet i forhold til sundhed, sygelighed og trivsel.

Socialt udsatte menneskers sundhed og trivsel er på stort set alle parametre ringere end i den generelle befolkning. De har eksempelvis markant større risiko for at blive offer for grov vold, voldtægt og andre seksuelle overgreb. De har også oftere helbredsproblemer og lider oftere af psykiske lidelser som angst og depression. 

Samtidig har hver tredje blandt socialt udsatte mennesker forsøgt selvmord på et tidspunkt i deres liv.

Det viser sundhedsprofilen SUSY UDSAT 2022, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte.

Sundhedsprofilen er en undersøgelse af sundhed, sygelighed og trivsel blandt socialt udsatte mennesker i Danmark i 2022 og udviklingen siden 2007.

Den bygger på spørgeskemaundersøgelser udfyldt af brugere af herberger, væresteder og andre sociale tilbud i hele landet.

I alt 1.134 socialt udsatte mennesker har deltaget i undersøgelsen. Det er mennesker, der for eksempel har et overforbrug af alkohol, et stofbrug, en psykisk lidelse eller lever i hjemløshed eller fattigdom, og som ofte lever med flere af disse belastende omstændigheder på samme tid.

”Sundhedsprofilen vidner om stor social ulighed i sundhed i Danmark. Socialt udsatte mennesker har det markant værre end den generelle befolkning på langt størstedelen af de mål for sundhed, sygdom og trivsel, som vi har undersøgt, og hvor vi kan sammenligne med den generelle befolkning,” siger seniorforsker og projektleder Nanna Gram Ahlmark fra Statens Institut for Folkesundhed.

Især kvinder er udsat

Hvad angår vold, har 15 procent blandt socialt udsatte mennesker været udsat for grov vold inden for det seneste år, mens det gælder én procent i den generelle befolkning.

Samtidig er andelen, der inden for det seneste år har været udsat for andre seksuelle overgreb end voldtægt, 10 procent blandt socialt udsatte mennesker mod én procent i den generelle befolkning.

Det er især kvinder, der er udsat i forhold til seksuelle overgreb, lettere fysisk vold og trusler om vold, mens socialt udsatte mænd oftere udsættes for grov vold.

Det forklarer videnskabelig assistent Freja Ekstrøm Nilou, der har været med til at udarbejde undersøgelsen:

”For eksempel har 18 procent blandt socialt udsatte kvinder været udsat for seksuelle overgreb alene inden for det seneste år, mens det gælder fire procent blandt socialt udsatte mænd. Seks procent af kvinderne har været udsat for voldtægt inden for det seneste år, og 35 procent har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed. Det gælder henholdsvis én og 14 procent blandt mændene.”

Mange oplever ensomhed

Socialt udsatte mennesker er også markant dårligere stillet i forhold til den generelle befolkning i forhold til tandsundhed, søvn, de fleste sygdomme og helbredsproblemer og mental sundhed.

Eksempelvis angiver 29 procent at have en depression, hvilket er næsten fem gange så mange som i den generelle befolkning, mens 35 procent svarer, at de har en angstlidelse mod 8 procent i den generelle befolkning.

Ifølge videnskabelig assistent Nanna Bjørnbak Christoffersen, der har været med til at udarbejde undersøgelsen, er der også ulighed i forhold til ensomhed og selvmord:

”Blandt socialt udsatte mennesker oplever hver fjerde ofte at være uønsket alene. Det er mere end tre gange så mange som i den generelle befolkning. Samtidig har 21 procent af socialt udsatte mennesker haft selvmordstanker inden for det seneste år, og hver tredje har på et tidspunkt i deres liv forsøgt at tage deres eget liv.”

Brug for fokus og indsatser

Det er fjerde gang, at socialt udsatte menneskers sundhed kortlægges. I forhold til seneste undersøgelse i 2017 er sundhedstilstanden overordnet set ikke blevet bedre. Dog er der på enkelte områder sket forbedringer. Der ses eksempelvis et fald i daglig rygning og brugen af cannabis, ligesom for eksempel forekomsten af langvarig sygdom er faldet.

”Det er selvfølgelig positivt, at der er fremskridt på visse områder. Dog viser undersøgelsen med al tydelighed, at der stadig er alvorlige sociale, mentale og fysiske helbredsudfordringer blandt socialt udsatte mennesker i Danmark. Derfor er der fortsat brug for politisk fokus og konkrete indsatser, der kan forebygge og afhjælpe social ulighed i sundhed,” siger seniorforsker og projektleder Nanna Gram Ahlmark.

Kontakt: Seniorforsker og projektleder Nanna Gram Ahlmark, tlf.: 6550 7815, e-mail: naah@sdu.dk, videnskabelig assisent Freja Ekstrøm Nilou, tlf.: 6550 2787, e-mail: frej@sdu.dk , og videnskabelig assisent Nanna Bjørnbak Christoffersen, tlf.: 6550 7291, e-mail: nbc@sdu.dk,  Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

rapport

Redaktionen afsluttet: 07.06.2023