Skip to main content

Bekymrende søvnvaner blandt unge hænger sammen med forældres uddannelse

Der er social ulighed i søvnvaner blandt folkeskolens ældste elever. Markant flere elever fra lav socialgruppe har søvnvaner, der vækker bekymring hos sundhedsplejersken, viser ny rapport. Også mors alder har betydning for søvnen.

Der er stor forskel på, hvordan unge fra folkeskolens 8.-9. klassetrin sover.

Unge, hvis forældre ikke har en lang videregående uddannelse, og unge, hvis mødre var meget unge, da de blev født, får oftere en bemærkning til søvn i deres sundhedsplejerskejournal.

Det er for eksempel en bemærkning om, at de unge ikke føler sig udhvilet om morgenen.

Det fremgår af en ny rapport, der undersøger børn og unges søvn.

Rapporten er udarbejdet af samarbejdet Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed. Den bygger på nationale registerdata og data fra blandt andet 8.786 unge, der er undersøgt af sundhedsplejersken i forbindelse med udskolingen i skoleåret 2021/22.

”Vi kan se, at der er en social gradient i hvilke unge, der får en bemærkning til søvn af sundhedsplejersken. For eksempel har unge af forældre med en grundskoleuddannelse to gange øget risiko for at få en bemærkning til søvn af sundhedsplejersken sammenlignet med unge af forældre med en lang videregående uddannelse,” siger Lis Marie Pommerencke, forsker ved Statens Institut for Folkesundhed. 

”Samtidig har unge af mødre, der var under 25 år ved barnets fødsel, halvanden gang øget risiko for at få en bemærkning til søvn sammenlignet med unge af mødre, der var 25 år eller ældre ved barnets fødsel.” 

Rapporten viser også, at der er tydelige kønsforskelle i forekomsten af bemærkninger til søvn. Hos pigerne får 21 procent mindst én bemærkning til deres søvn. Det gælder 15 procent af drengene.

Føler sig ikke udhvilet

I forbindelse med udskolingsundersøgelsen taler sundhedsplejerskerne med den unge om søvn.

Såfremt sundhedsplejersken observerer noget, der vækker bekymring, kræver ekstra indsats eller opfølgning, sætter hun en bemærkning i den unges journal. Det er for eksempel bemærkninger under områder som ”ikke udhvilet om morgenen” eller ”hverdagen er påvirket af træthed”.

Det er særligt ved ”ikke at føle sig udhvilet om morgenen”, at sundhedsplejersken registrerer en bemærkning. Her får nemlig omkring otte procent en bemærkning af sundhedsplejersken, mens 5,5 procent får en bemærkning til ”hverdagen er påvirket af træthed.”

”I alt får 18 procent af alle unge ved udskolingsalderen mindst én bemærkning til deres søvn af sundhedsplejersken. Og det er jo en bekymrende stor andel, især når vi ved, hvor vigtig søvn er for unges udvikling, koncentration og indlæringsevner,” siger Lis Marie Pommerencke.

Hun mener, at det derfor er vigtigt, at sundhedsplejersken fortsat vejleder og oplyser de unge om et sundt søvnmønster.

Udover de store elever i folkeskolen, giver rapporten også indblik i, hvordan søvn hos spædbørn hænger sammen med forældres uddannelsesniveau, og hvordan søvn hos spædbørn påvirker deres udvikling og trivsel, når de når skolealderen.

Figuren viser andelen af unge, der får bemærkninger til søvn ved udskolingsalderen, fordelt på deres forældres uddannelsesniveau:

Kontakt: Lis Marie, videnskabelig assistent, e-mail: limp@sdu.dk, tlf.: 65 50 86 60, postdoc Sanne Ellegaard Jørgensen, e-mail: saej@sdu.dk, tlf.: 65 50 78 44 og formand for Databasen Børns Sundhed Pia Rønne, e-mail: piro@sdu.dk, tlf.: 2364 7294, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

rapport

Databasen Børns Sundhed

Læs mere her

Redaktionen afsluttet: 25.05.2023