Skip to main content

Studie viser, hvordan fritidsfællesskaber styrker unges mentale sundhed

Nyt litteraturstudie peger på fem elementer, der er med til at fremme unges mentale sundhed, når de deltager i fritidsfælleskaber, såsom fodbold, dans eller musik.

Social forbundethed. Udvikling af kompetencer og tryghed og tillid.

Sådan lyder nogle af de elementer eller ingredienser, der gerne skal være til stede i mentalt sundhedsfremmende fritidsfællesskaber til unge. 

Det fremgår af et nyt litteraturstudie. Her har forskere ved Statens Institut for Folkesundhed finkæmmet den videnskabelige litteratur for at blive klogere på, hvad der karakteriserer det mentalt sundhedsfremmende organiserede fritidsfællesskab for unge.

Det vil for eksempel sige fritidsaktiviteter, som de unge deltager i sammen med andre unge, og som er organiseret med fastlagte rammer, for eksempel tid og sted. Det kan være at gå til fodbold i en idrætsforening, dans i en danseskole eller spille musik på aftenskole. 

”Vi ved fra forskning, at deltagelse i og tilknytning til fællesskaber har afgørende betydning for unges mentale sundhed og trivsel. Og i og med at forekomsten af unge i mistrivsel har været stigende gennem de seneste år, giver det god mening at undersøge, hvilke ingredienser der fremmer mental sundhed også i unges fritidsfællesskaber. Det kan bruges til at lave mere kvalificerede fritidsaktiviteter med fokus på mental sundhedsfremme,” siger Amalie Oxholm Kusier, en af forskerne bag studiet.

Fem ingredienser

I alt har forskerne analyseret 52 studier, der alle undersøger mekanismer, der skaber god mental sundhed i fritidsfællesskaber til unge.

”Vi finder, at der er fem ingredienser, der bør være til stede i fritidsfællesskaber, hvis de skal fremme unges mental sundhed. Det er blandt andet, at de unge udvikler selvtillid samt oplever, at de udvikler deres kompetencer og bliver bedre til de færdigheder, som aktiviteten kræver. Det er også væsentligt, at de unge deltager af egen lyst og motivation og ikke på grund af andres forventninger og behov, ligesom fællesskabet helst skal være et trygt og tillidsfuldt sted, hvor der er plads til at være sig selv,” siger Amalie Oxholm Kusier.

Det er også vigtigt, at de unge oplever venskaber og sammenhold og positive sociale relationer med hinanden og den voksne, der står for aktiviteten. 

Studiet er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

Kontakt: Ph.d.-studerende Amalie Oxholm Kusier, tlf.: 6550 7854, e-mail: amok@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed.

Vil du vide mere?

Rapport

Redaktionen afsluttet: 03.05.2023