Skip to main content

Karakteristika af det mentalt sundhedsfremmende fritidsfælleskaber for unge

03-05-2023

Forskning peger på, at deltagelse i og tilknytning til fællesskaber har afgørende betydning for unges mentale sundhed og trivsel. Unge deltager dagligt i mange forskellige fællesskaber, der har betydning for deres mentale sundhed og trivsel, det vil sige de fællesskaber, de indgår i uden for familie, skole, uddannelse- og arbejdsliv. 

Formålet med undersøgelsen er at skabe en mere nuanceret viden om, hvordan deltagelse i organiserede fritidsfællesskaber kan have en mentalt sundhedsfremmende betydning for unge. Det vil blive belyst, hvilke aktive ingredienser der bør være til stede i det organiserede fritidsfællesskab for, at det kan være med til at styrke unges trivsel og mentale sundhed. 

Forfatter: Amalie Oxholm Kusier