Skip to main content

Kultur på recept skal fremme mental sundhed i Østersøregionen

Et nyt forskningsprojekt sætter fokus på kultur fremfor sygdom. Forskere fra Statens Institut for Folkesundhed er med til at udvikle en indsats, der vil styrke mental sundhed blandt borgere i fem lande i Østersøregionen gennem kunst og kultur.

Kultur på Recept er et koncept, som allerede er afprøvet i mindre skala i blandt andet England, Sverige og Danmark. Ideen er, at mennesker med mentale udfordringer, såsom depression eller stress, får en recept – ikke på medicin, men på at deltage i kulturaktiviteter i en gruppe med andre.

Nu skal forskere ved Statens Institut for Folkesundhed være med til at udvikle en indsats baseret på Kultur på Recept-konceptet og herefter undersøge, hvordan man bedst muligt kan rulle indsatsen ud til borgere i fem forskellige lande i Østersøregionen: Danmark, Sverige, Polen, Tyskland og Letland.

Forskningsprojektet er delvist finansieret af EU-programmet Interreg og er et samarbejde mellem 13 forskellige aktører i Østersøregionen.

”Ideen med at bruge kunst og kultur til at fremme og forbedre sundhedsmæssige og sociale forhold er ikke helt ny. Det nye er, at vi i dette projekt går sammen på tværs af landegrænser for at videreudvikle en indsats, der passer til lokale forhold i de fem lande, der deltager. Vi skal blandt andet udarbejde guidelines til myndigheder, kommuner og kulturinstitutioner i de respektive lande, så disse har grundige beskrivelser af, for eksempel hvordan de kommer godt i gang med indsatsen, og hvordan de kan etablere bæredygtige samarbejder på tværs af sektorer,” forklarer postdoc Carsten Hinrichsen fra Statens Institut for Folkesundhed.

Indsatsen henvender sig til mennesker med mild til moderat stress, depression eller begyndende psykiske udfordringer.

”Ideen er, at deltagerne indgår i et forløb af op til 12 ugers varighed, hvor de mødes i en gruppe og sammen deltager i kulturaktiviteter. Professionelle kunstnere eller instruktører guider deltagerne gennem kreative processer og forskellige former for kunstoplevelser, såsom musik, storytelling, dans eller teater,” siger Carsten Hinrichsen. 

Evaluerer effekt og økonomi

Ud over at være med til at udvikle indsatsen skal Statens Institut for Folkesundhed også løbende evaluere effekten på deltagernes mentale sundhed samt belyse eventuelle økonomiske gevinster.

Det forklarer forsker Ziggi Santini:

”Studier viser, at kulturaktiviteter har en positiv indflydelse på mental sundhed. Men feltet er stadig nyt, og vi mangler mere evidens for, om og hvordan indsatser som Kultur på Recept kan gavne folk mentalt. Derudover mangler der viden om, hvorvidt Kultur på Recept er en økonomisk god investering, altså om effekten af indsatsen opvejer udgifterne. Så det skal vi også undersøge. Den viden er vigtig, når for eksempel sundhedsmyndigheder og andre beslutningstagere skal beslutte, om de skal prioritere Kultur på Recept i budgetterne.”

Forskerne skal endvidere i samarbejde med finske Turku University of Applied Sciences og polske Media Dizajn stå for en procesevaluering, som skal belyse, hvordan indsatsen implementeres og organiseres.

Kontakt: Forsker Ziggi Santini, tlf.: 6550 7723 e-mail: zisa@sdu.dk, og postdoc Carsten Hinrichsen, tlf.: 6550 7837, e-mail: cahi@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Projekt

Læs mere

Kultur på recept i Østersøregionen

Redaktionen afsluttet: 26.04.2023