Skip to main content

Kultur på Recept i Østersø-regionen

Kultur på Recept er et koncept, som allerede er afprøvet i mindre skala i lande som England, Sverige og Danmark. Ideen bag er, at mennesker med mentale udfordringer såsom depression, angst eller stress får en recept – ikke på medicin, men på at deltage i kulturaktiviteter i en gruppe med andre. Tidligere projekter har vist, at det har en positiv effekt på deres mentale trivsel.

 

Når kommuner og andre organisationer skal planlægge og implementere Kultur på Recept-projekter, så er det typisk en udfordring, at der mangler erfaring med at samarbejde mellem kulturområdet og sundhedssektoren. Det vil desuden ofte være helt nyt for den enkelte aktør at skulle organisere og evaluere sådan et projekt, og der afsættes sjældent midler til idriftsættelse efterfølgende.

Formål

Partnerne i dette projekt vil udvikle en fælles blivende model for fremtidige Kultur på Recept-projekter baseret på forskning og erfaringer fra tidligere projekter, som skal kunne tilpasses de nationale og lokale forhold og det offentlige sundhedssystem i forskellige lande. Projektet bliver afprøvet af lokale offentlige myndigheder i samarbejde med kulturinstitutioner og evalueret for at afdække både effekten på helbredet, organisering og sundhedsøkonomiske gevinster. Både offentlige kultur- og sundhedsmyndigheder og NGO´er deltager i projektet. Tre kommuner – Odense Kommune samt to i Letland, og tre regioner i henholdsvis Sverige, Polen og Tyskland deltager i projektet. Tre universiteter kommer til at følge projektet tæt for at evaluere projektets resultater og hjælpe med udviklingen af den fremtidige model for Kultur på Recept, herunder Statens Institut for Folkesundhed, Turku University of Applied Sciences og the Lithuanian University of Health Sciences. De tre universiteter bidrager med forskellige kompetencer og viden om helbredseffekter, organisering og de sundhedsøkonomiske gevinster ved kulturforløb.

Metode

Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, økonomisk cost-benefit-analyse samt kvalitativ analyse.

Projektperiode 

1/1 2023 – 31/12 2025

 

Bevillingsgiver

Interreg Baltic Sea Region Program 2021-2027, medfinansieret af Den Europæiske Union

Samarbejdspartner

Northern Dimension Partnership on Health and Social Well-being Secretariat 

Læs mere om projektet her

Sidst opdateret: 18.07.2023