Skip to main content
Ugens tal, uge 41

40.000 unge skal fortælle om deres alkoholforbrug

Danske unge har europarekord i druk – nu vil forskere følge de unge tæt i en årrække for blandt andet at afdække om politiske stramninger får de unge til at drikke mindre.

Danske unge starter tidligere med at drikke alkohol og drikker mere fuldskabsorienteret end unge i andre europæiske lande. Og dét vil politikere og myndigheder gerne ændre på med tiltag og lovændringer.

Men hvordan påvirker lovændringer eller strukturelle tiltag på alkoholområdet unges forbrug af alkohol? Får det de unge til at drikke mindre? 

Dét er nogle af de spørgsmål, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, vil forsøge at besvare i undersøgelsen §Alkohol, i perioden 2022 til 2025. 

Instituttet vil følge de unges alkoholvaner tæt - og det sker med afsæt i en øget politiske bevågenhed omkring unges druk.

”Der er kommet et større politisk fokus på unges druk og på, hvordan man kan udskyde debutalderen og undgå, at unge drikker for meget alkohol. Regeringen har eksempelvis foreslået at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år, Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at unge under 18 ikke bør drikke alkohol, og flere tiltag er måske på vej,” fortæller Veronica Pisinger, forsker og projektleder for §Alkohol.

”Derfor vil vi følge de unges alkoholvaner i de kommende år og afdække, hvordan en eventuel ny lovgivning eller strukturelle tiltag påvirker unges alkoholforbrug. Formålet er at få unik og aktuel viden om, hvad der eksempelvis sker med forbruget, hvis aldersgrænsen hæves. Betyder det, at de unge drikker mindre, eller får de fat på alkohol på anden vis? Eller begynder de at drikke andre typer af alkohol med lavere alkoholprocenter? Det bliver interessant at følge,” siger Veronica Pisinger.

Spørgeskemaer til 40.000 unge

Instituttet inviterer i alt 40.000 unge i alderen 15 til 24 år til at deltage i §Alkohol. De unge er tilfældigt udvalgt og vil i en af de kommende dage modtage invitationen i deres digitale postkasse. De deltager i undersøgelsen ved at besvare et spørgeskema om blandt andet deres alkoholvaner, holdninger til alkohol og oplevelse af, hvor let alkohol er at få fat i.

Samtidig er der de kommende år frem til 2025 planlagt tre tilsvarende undersøgelser, hvor der hver gang inviteres 40.000 nye unge til at deltage. 

”Undersøgelsen vil kunne give os indblik i de unges holdninger til alkohol, og hvad de unge tænker om eksempelvis dét at drikke sig fuld, og om disse tanker og holdninger ændrer sig i takt med, at der kommer nye anbefalinger, strukturelle tiltag eller politiske stramninger. Dét indblik kan bruges til at pege på nye muligheder for indsatser, som kan styrke alkoholforebyggelsen blandt unge,” siger Veronica Pisinger.

Første resultater kommer næste år

Den første undersøgelse vil fungere som sammenligningsgrundlag for resultaterne fra de efterfølgende undersøgelser.

Resultaterne fra den første undersøgelse forventes at blive offentliggjort i en rapport i starten af 2023.

Sundhedsstyrelsens Sundhedsfremmepulje har finansieret udviklingen af spørgeskemaet og første måling.

Kontakt:  Projektleder og forsker Veronica Pisinger, tlf.: 6550 7748, e-mail: vepi@sdu.dk og professor Janne Tolstrup, tlf.: 6550 7735, e-mail: jest@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed. SDU.

Vil du vide mere?

§ Alkohol

Redaktionen afsluttet: 12.10.2022