Skip to main content

§ ALKOHOL

Gentagende internationale undersøgelser viser, at danske unge starter med at drikke alkohol tidligere og drikker mere fuldskabsorienteret end unge i andre Europæiske lande. Et stort forbrug af alkohol i ungdomsårene er forbundet med øget risiko for uønsket eller usikker sex, vold og at komme ud for ulykker. Herudover er en tidlig debutalder og et stort forbrug af alkohol i ungdomsårene forbundet med øget risiko for at fortsætte det høje forbrug ind i voksenlivet og derved øget risiko for at udvikle alkoholafhængighed og alkoholrelaterede sygdomme.

Danske unges alkoholforbrug har derfor i de seneste år haft stor bevågenhed fra myndigheder og politikere. Med udgangspunkt i den daværende regerings (Socialdemokratiet) udspil om at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år og Sundhedsstyrelsens udmelding om at unge under 18 ikke bør drikke alkohol, vil Statens Institut for Folkesundhed følge de unges alkoholvaner tæt i perioden 2022 til 2025. Det er en enestående mulighed for at monitorere og evaluere eventuel ny lovgivning eller strukturelle tiltag og undervejs pege på nye muligheder for indsatser.

Formål

Formålet med § Alkohol er at monitorere og følge udviklingen i de unges alkoholvaner, holdninger til alkohol og oplevelse af tilgængelighed. Alkohol vil det være muligt at evaluere hvordan eventuel ny lovgivningen eller strukturelle tiltag påvirker unges alkoholforbrug i Danmark.

Monitoreringen skal bruges til at vurdere effekten af eventuel ny lovgivningen eller strukturelle tiltag for at begrænse unges alkoholforbrug. Resultaterne skal hjælpe til at pege på, hvor der i fremtiden er behov for yderligere tiltag og undersøgelser inden for alkoholforebyggelse blandt unge. 

Metode

Undersøgelsen udføres blandt et tilfældigt udsnit af befolkningen i aldersgruppen 15 til 24 år. Til hver måling inviteres et nyt befolkningsudsnit. Den første måling blev gennemført i tredje kvartal 2022. Resultaterne fra denne måling fungerer som sammenligningsgrundlag, når vi de kommende år følger udviklingen på alkoholområdet. Der er i alt planlagt tre årlige opfølgende målinger indtil 2025. Ved hver måling inviteres 50.000 personer via digital post.

Hvordan afrapporteres undersøgelsen?

Hver måling vil give et detaljeret billede af de unges forbrugsmønster og oplevelse af tilgængeligheden af alkohol, samt holdninger til alkohol og gør det muligt at evaluere evt. ny lovgivning eller strukturelle tiltag på området. 

I evalueringen følger vi unges alkoholforbrug både i forhold til ugentligt forbrug, binge-drinking og typer af alkohol. Herudover vil vi se på udviklingen i unges oplevelse af tilgængeligheden af alkohol og kontrol med ID, samt om der sker ændringer i unges holdninger til alkohol.

Resultaterne af første måling blev offentliggjort i en rapport i 2023. Resultaterne af næste måling forventes offentliggjort i en rapport i starten af 2024.

Bevillingsgiver

Undersøgelsen udføres af Statens Institut for Folkesundhed.

Trygfonden

Sundhedsstyrelsens Sundhedsfremmepulje har finansieret udviklingen af spørgerammen og baselinemålingen i § Alkohol.

Yderligere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om undersøgelsen ved at skrive til projektleder og forsker i alkoholforebyggelse Veronica Pisinger på vepi@sdu.dk.

Besvar spørgeskema

Klik her

Rapport

Klik her

Sidst opdateret: 10.10.2023