Skip to main content
Ugens tal, uge 6

LÆR AT TACKLE virker forskelligt på forskellige grupper af unge

En evaluering af kurset ”LÆR AT TACKLE angst og depression” viser, at nogle grupper af unge kommer i uddannelse efter kurset, mens der ikke er en positiv effekt for de unge, der allerede er i uddannelse.

LÆR AT TACKLE angst og depression er et kursus for unge med angst og depressionssymptomer, som mere end 40 kommuner tilbyder.

Kursets formål er at hjælpe unge med at få det bedre og håndtere deres angst og depressionssymptomer i dagligdagen. Det er ikke en beskæftigelses- og uddannelsesindsats, men har det alligevel en positiv indflydelse på de unges muligheder for at få eller fastholde et job eller en uddannelse?

Dét spørgsmål er Statens Institut for Folkesundhed blevet bedt om at besvare i en evaluering.

Evalueringen inddrager omkring 400 unge i alderen 15-25 år, der har gennemført kurset, og sammenligner dem med en kontrolgruppe af unge, der ligner kursisterne på en lang række parametre, men som ikke har været på kurset.

Positiv effekt på unge i beskæftigelse og ledighed

Ifølge Susan Andersen, forsker ved Statens Institut for Folkesundhed, er konklusionen ikke entydig. Kurset har nemlig virket forskelligt på de forskellige grupper af unge kursister.

”Kurset har en positiv effekt for de unge, der var ledige eller i beskæftigelse ved kursusstart. Her finder vi for eksempel, at 16 procent af de ledige kursister begyndte på en uddannelse efter kurset, mens det gjaldt otte procent i kontrolgruppen,” siger hun.

Evalueringen viser også en positiv uddannelseseffekt blandt de unge, der var i beskæftigelse ved kursets start. Her begyndte en større andel af kursisterne, 27 procent, på uddannelse i forhold til de unge fra kontrolgruppen, hvor det var 18 procent. 

De unge blev evalueret i forhold til deres uddannelse og arbejdsmarkedsstatus ved kursusstart. Det betyder, at forskerne har fulgt fire forskellige grupper af unge.

Ved kursets start var cirka halvdelen af kursisterne i gang med en uddannelse, mens en fjerdedel var ledige. Resten af kursisterne var enten i arbejde eller i kategorien ”hverken i arbejde, uddannelse eller modtager af nogle former for sociale ydelser”.

Negativ effekt på unge i uddannelse

Det er Komiteen for Sundhedsoplysning, der har udviklet kurset og bedt om evalueringen.

Den viser også, at der var en negativ effekt for de kursister, som allerede var i uddannelse, da kurset gik i gang.

Ved opfølgningen otte måneder senere var der færre, der fortsat var i uddannelse, og flere, der var blevet ledige, i forhold til kontrolgruppen. Forskellene mellem kursister og kontrolgruppe bliver dog mindre, når man udelukkende ser på unge over 18 år.

”Analyserne peger derfor på, at det især er de unge, der var ledige eller i beskæftigelse, der har haft gavn af kurset, set i forhold til uddannelse og arbejde,” siger Susan Andersen.

Hun understreger, at evalueringen ikke bygger på et randomiseret design, men bygger på registerdata, og at der derfor kan være umålte forskelle mellem kursisterne og kontrolgruppen, som forklarer resultaterne.

Gode takter i kurset

Statens Institut for Folkesundhed har tidligere evalueret kurset for at undersøge udviklingen i kursisternes angst- og depressionssymptomer og self-efficacy. Her var konklusionen, at kursisterne fik det bedre, deres angst- og depressionssymptomer faldt, samtidig med, at de fik mere tiltro til sig selv.

”Der er virkelig gode takter i kurset. Vi har i vores tidligere evaluering set, at de unge får det bedre. Derfor kunne det fremadrettet være interessant at kombinere kurset med en uddannelses- og arbejdsrettet indsats, især i forhold til at støtte de unge, der allerede er i gang med en uddannelse,” siger Susan Andersen.

Kontakt:

Forsker Susan Andersen, e-mail: suan@sdu.dk, tlf.: 6550 7816, og seniorforsker Maj Britt Dahl Nielsen, e-mail mbdn@sdu.dk, tlf.: 6550 7784, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Rapport

Redaktionen afsluttet: 10.02.2021