Skip to main content

Evaluering af LÆR AT TACKLE angst og depression blandt unge

01-02-2021

Komiteen for Sundhedsoplysning har bedt Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet om at evaluere kurset LÆR AT TACKLE angst og depression for unge i alderen 15-25 år. Formålet med evalueringen er at belyse: 1) Implementeringen af kurset i de 39 deltagende kommuner, 2) udviklingen i kursisternes angst- og depressionssymptomer og self-efficacy, og 3) effekten på deltagernes uddannelses- og arbejdsmarkedsstatus.

Rapporten omfatter registeranalyserne af effekterne på kursisternes tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.

 

Forfattere: Susan Andersen, Marie Pil Jensen, Lau Caspar Thygesen og Maj Britt Dahl Nielsen