Skip to main content
Ugens tal, uge 5

Hvordan har du det? Danskernes sundhed kortlægges

Hvordan har du det? Mere end 300.000 danskere skal svare på spørgsmål om deres sundhed – det sker for at kunne sætte ind med målrettet forebyggelse og bedre behandling

Dataindsamlingen til befolkningsundersøgelsen Sundhedsprofilen 2021 ”Hvordan har du det?” er netop gået i gang. I dag modtager 324.000 tilfældigt udvalgte danskere rundt om i hele landet et spørgeskema i deres digitale postkasse eller med posten.

Spørgeskemaet spænder vidt fra spørgsmål om madvaner, rygning og alkohol til spørgsmål, der skal afdække motionsvaner, søvn, stress og ensomhed.

Det er fjerde gang siden 2010, at ”Hvordan har du det” gennemføres – det sker i et samarbejde mellem de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed.

Undersøgelsen er den største af sin art. Og den vil ifølge Anne Illemann Christensen, forskningschef på Statens Institut for Folkesundhed, give en unik mulighed dels for at undersøge, hvordan borgerne, fordelt på alder, køn og uddannelse, har det her og nu, dels følge ændringer i befolkningens sundhed, sygdom og trivsel over tid. 

”Undersøgelsen giver regionerne, kommunerne og staten en uvurderlig viden, som kan bruges til at målrette forebyggende indsatser og sikre bedre behandling til danskerne. Den viser samtidig, hvor i landet der er udfordringer, som der skal tages særlig hånd om,” siger hun.

Vigtigt med mange besvarelser

Anne Illemann Christensen håber, at de udvalgte borgere vil tage godt imod undersøgelsen og udfylde spørgeskemaet.

”Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager for at få det mest retvisende billede af danskernes sundhed, trivsel og sygelighed. Vi har brug for alles besvarelser,” siger hun.

De tidligere undersøgelser viser, at særligt den yngre del af befolkningen, borgere med anden etnisk baggrund og borgere med kort uddannelse er svære at få besvarelser fra, og derfor har parterne bag undersøgelsen ekstra fokus på at få netop disse grupper til at deltage i år.

Resultaterne offentliggøres

Resultaterne fra undersøgelsen bliver i starten af 2022 samlet på hjemmesiden www.danskernessundhed.dk, hvor man også kan læse resultaterne fra de tidligere tre undersøgelser.

De 324.000 danskere er tilfældigt udvalgt, og alle er 16 år eller derover. Det er frivilligt, om man vil deltage.

Undersøgelsen gennemføres efter en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.

 

Kontakt:

Forskningschef Anne Illemann Christensen, tlf.: 4079 2222 eller 6550 7773, e-mail: anch@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Hvordan har du det?

Sundhedsstyrelsen

Pressemeddelelse

Redaktionen afsluttet: 05.02.2021