Skip to main content
Uge 51, 2014

Børn helt ned til 11 år ryger e-cigaretter

Syv procent af de 11-, 13- og 15-årige har røget e-cigaretter

Unge og børn helt ned til 11-årsalderen ryger e-cigaretter, det vil sige elektroniske cigaretter.

Samlet set har syv procent af de 11-, 13- og 15-årige røget e-cigaretter inden for den seneste måned.

Det viser den første undersøgelse af forbruget af e-cigaretter blandt store skolebørn.
Undersøgelsen er udarbejdet på Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Den er en del af den endnu ikke offentliggjorte Skolebørnsundersøgelsen 2014.

15 procent af de 15-årige ryger e-cigaretter

Ifølge undersøgelsen har 15 procent af de 15-årige røget e-cigaretter inden for den seneste måned, mens det gælder fem procent af de 13-årige.
Blandt de 11-årige er der én procent, der har dampet på e-cigaretter inden for den seneste måned.

Som det fremgår af figuren, er det især drengene, der har taget de i Danmark forholdsvis nye e-cigaretter til sig. Flere drenge end piger i hver aldersgruppe har røget e-cigaretter inden for den sidste måned.

Forbruget er steget blandt de 15-årige

En tidligere undersøgelse af danskernes rygevaner fra 2012, som Sundhedsstyrelsen stod bag, viste, at tre procent af de 15-19-årige bruger e-cigaretter.
Derfor kan noget tyde på, at forbruget af e-cigaretter blandt unge er steget, da forbruget blandt de 15-årige alene nu er 15 procent.

I Sundhedsstyrelsens undersøgelse blev der også spurgt til, hvilken væske man bruger i e-cigaretterne. En tredjedel af de unge svarede, at de altid bruger nikotinholdig væske.

I Skolebørnsundersøgelsen har man ikke spurgt til, hvilken væske de unge bruger.

Kender ikke konsekvenserne

Forskningen i brug af e-cigaretter er endnu ikke nået så langt.

Det diskuteres blandt andet, om der er de samme sundhedsskadelige effekter af at ryge e-cigaretter, som der er ved at ryge almindelige cigaretter, men langtidskonsekvenserne – og konsekvenserne for børn og unge specifikt – kendes ikke.

Man ved endnu heller ikke, om brug af e-cigaretter blandt børn og unge kan være starten på et forbrug af almindelige cigaretter, eller om det derimod er en hjælp til at undgå rygning af almindelige cigaretter.

Skolebørnsundersøgelsen 2014 omfatter 4.500 skoleelever i 5., 7. og 9. klasse fra et tilfældigt udsnit af skoler over hele landet.

Figur: Procent af 11-, 13- og 15-årige drenge og piger, der har røget e-cigaretter inden for den sidste måned

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 17.12.2014