Skip to main content

Skolebørnsundersøgelsen 2014

26-11-2015

I 2014 blev Skolebørnsundersøgelsen gennemført for 9. gang.

4.500 elever i femte, syvende og niende klasse fra skoler i hele Danmark har deltaget i undersøgelsen, som gennemføres hver fjerde år.

Undersøgelsens fund er i rapporten opdelt i følgende overordnede temaer:

  • Helbred
  • Mental sundhed
  • Sociale relationer
  • Sundhedsadfærd
  • Skoletrivsel
  • Social ulighed

Hvert af disse temaer er igen opdelt i en lang række undertemaer.

Skolebørnsundersøgelsen udgør det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) i Verdenssundhedsorganisationen WHO's regi. Det overordnede formål med HBSC er at øge indsigten i unge menneskers helbred, trivsel og sundhedsadfærd – med udgangspunkt i den sociale kontekst de lever i.

Se tidligere rapporter på www.HBSC.dk

 

Forfattere: Mette Rasmussen, Trine Pagh Pedersen, Pernille Due (red)