Skip to main content
Uge 51, 2012

Relationer til voksne betyder noget for fællesskab og fastholdelse på tekniske skoler

Skolehjem og teknisk skole

Unge på tekniske skolers erhvervsuddannelse har brug for rammer, der støtter sociale relationer, for at kunne gennemføre uddannelsen og møde op hver dag.

Det viser en interviewundersøgelse om unges perspektiver på rusmidler, fællesskab og skoleforhold, herunder ophold på skolehjem. Den bygger på 22 kvalitative interviews med 17-19-årige unge på forskellige erhvervsuddannelser på tekniske skoler rundt om i landet.

Det har betydning for de unges uddannelsesgennemførsel, om der er voksne, der interesserer sig for dem og hjælper dem til at blive engagerede i uddannelser, der interesserer dem. Dette kan fx være vejledere, der hjælper til afklarende forløb, hvor elever får mulighed for at foretage omvalg, hvis den uddannelse, de i første omgang er startet på, ikke er den rette:

"Hvis man ikke anede, hvad man ville, så ville de også kunne guide én og sådan noget…" , siger en af deltagerne.

Nogle unge bor på skolehjem, mens de uddanner sig på teknisk skole. Skolehjem er kostafdelinger, der er etableret for elever, hvis daglige transport mellem hjemmet og skolen ville være uhensigtsmæssig lang. Ikke mindst for de yngste elever på bare 15, 16, 17 år, der bor på skolehjem, har det betydning om lærere eller vejledere involverer sig i elevernes fremmøde:

"Hvis vi ikke stod op om morgenen, så kom lærerne op og bankede på vores døre og sagde: 'Så nu står I op, nu har vi time'. Eller også blev der sendt en anden elev op for at vække én."

Flere unge giver udtryk for, at det har betydning at have voksne som samtalepartnere - også til snak om mere hverdagsagtige emner end de faglige:

"På skolehjemmene… have noget mere kontakt med eleverne… gå over til dem og snakke med dem og være der. Ikke at de skal være der hele tiden og blande sig i alt, hvad man gør, men gå over og snakke normal snak, som ikke har noget med skolen at gøre… så de ligesom ved, hvor problemerne opstår henne… og hvor der er noget…"

Nogle af de interviewede elever fortæller om rusmiddelbrug som led i deres deltagelse i livet på skolehjemmet. Alle tekniske skoler og skolehjem har regler for brug af tobak og alkohol - og forbud mod rusmidler. På nogle af de interviewede unges skolehjem - men bestemt ikke på alle - deltager lærere eller andre medarbejdere ved afholdelse af torsdagsbar:

"De første to måneder måtte vi ikke drikke på skolen… de ville gerne lære eleverne at kende først og se hvordan vi var, og hvem der skulle holdes øje med, og hvem der var stille og rolige. Altså, man havde meget kontakt til lærerne, og de var også med til det der torsdagsbar… Der var en eller to lærere, som var på skolen om aftenen."

Skolehjem kan være placeret som en del af den tekniske skole eller ligge kortere eller længere væk fra skolen. De fysiske rammer kan have betydning for, hvilke muligheder lærere og andre medarbejdere har for at involvere sig i elevernes liv - også efter skoletid.

"Altså på skolen… skolehjemmet og skolen ligger sammen … Det er en stor bygning, hvor så den øverste etage er værelser og nedenunder er der klasseværelser."

Det er vigtigt at udvikle fællesskaber, der er mere end blot unges fællesskaber for sig, men også fællesskaber med lærere og vejledere. Både fysiske rammer og skolelivets organisering, herunder i særdeleshed etablering af betingelser der muliggør samvær med engagerede voksne, kan have betydning for at unge får fodfæste på erhvervsuddannelserne.

Vil du læse mere?

Find projektet her

Redaktionen afsluttet: 19.12.2012