Uge 51, 2011

Hjerteafdelingerne lever op til standarden for god behandling

Samlet set er behandling af hjertesygdom i Danmark fortsat af høj og ensartet kvalitet. Det viser nye resultater om kardiologiske og hjertekirurgiske indgreb fra Dansk Hjerteregister, som offentliggøres i dag.

Dansk Hjerteregister er en landsdækkende klinisk database, som følger behandlingsindsatsen for patienter med iskæmisk hjertesygdom og hjerteklapsygdom; sygdomme som uden behandling er forbundet med nedsat livskvalitet, sygelighed og tidlig død. Iskæmisk hjertesygdom er en af de hyppigste årsager til død og hospitalsindlæggelse i Danmark. Registeret overvåger landets kardiologiske og kirurgiske afdelinger i forhold til bl.a. ballonudvidelse (PCI), bypassoperationer (CABG) og hjerteklapoperationer. Indgrebene foretages fordi de ret udført kan bedre livskvaliteten og livslængden, men indebærer i sig selv en risiko og det er derfor vigtigt at dødeligheden monitoreres nøje. Fagspecialister har på baggrund af udenlandske og danske erfaringer fastsat standarder for god behandling i forhold til indgrebene.

Figuren viser, at behandlingen på landets kardiologiske og kirurgiske afdelinger ligger indenfor den fastsatte standard for god behandling for alle indgreb vurderet i forhold til død inden 30 dage efter operationen.

Indeks for god kvalitet i behandlingerne: Ballonudvidelse, by-pass operation, hjerteklapoperation og hjerteklapoperation med samtidig CABG

EuroSCORE=Risikoscore vurderet ud fra helbredsmæssige forhold inden operationen

Vil du læse mere?

Find databasen her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies