Skip to main content

Dansk Hjerteregister

Dansk Hjerteregister, DHR, er en landsdækkende klinisk database for invasiv kardiologi og hjertekirurgi.

DHRs formål er at indsamle landsdækkende medicinske og administrative data om patienter henvist til invasive kardiologiske procedurer og hjertekirurgi. DHR bygger på medicinske og administrative indberetninger om behandlingen af alle patienter over 15 år med iskæmisk hjertesygdom og/eller hjerteklapsygdom, der får udført CT-KAG, KAG, PCI, CABG, TAVI og hjerteklapoperationer i Danmark. Indberetningerne kommer fra både offentlige og private hospitaler.