Skip to main content
Uge 50, 2018

Kommuner får ny platform til deling af erfaringer med rygestop

På sundeborgere.dk kan sundhedsprofessionelle dele og tilegne sig viden om indsatser på tobaksområdet

Sundhedsprofessionelle og alle andre, der i kommunerne arbejder med indsatser på tobaksområdet, har fået en ny digital platform. Det er hjemmesiden sundeborgere.dk, hvor kommunerne kan dele og tilegne sig viden om konkrete forebyggelses- og sundhedsfremmende initiativer ud fra princippet ”fra kommune til kommune”.

Sund By Netværket har sammen med Statens Institut for Folkesundhed udviklet hjemmesiden, hvis overordnede formål altså er at gøre kommunerne klogere på, hvilke kommunale indsatser på tobaksområdet, der virker eller ikke virker.

”Kommunerne efterspørger indblik i andre kommuners erfaringer med konkrete sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser, der har gjort en forskel for borgerne. Dét indblik giver sundeborgere.dk. Her kan kommunerne dele deres erfaringer med, hvad de har gjort for at få forskellige målgrupper af borgere til at blive røgfri,” siger seniorrådgiver Sigurd Mørk Rønbøl Lauridsen, Statens Institut for Folkesundhed.

Kommunerne bidrager

Foreløbig har 12 kommuner og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse bidraget til platformen med deres erfaringer. For eksempel fortæller Odense Kommune om indsatsen ”Rigere uden Røg”.

”Rigere uden Røg” undersøger, om man ved økonomisk belønning kan rekruttere flere borgere med lav socioøkonomisk status til kommunale rygestop-hold.

Også Køge Kommune bidrager med erfaringerne fra indsatsen ”Køge Kvitter Smøgerne” med fokus på kommunens midaldrende, kortuddannede storrygere. Her har Køge eksempelvis forsøgt at markedsføre rygestop-tilbuddet som noget sjovt, socialt og effektivt, ligesom kommunen har brugt lokale ”kendisser” som ambassadører.

Får detaljeret viden

Fælles for alle indsatser er, at de beskrives helt ned i detaljer og i et let tilgængeligt sprog. Kommunerne får derfor et både konkret og nuanceret indblik i, hvad indsatserne består af, hvordan de er forankret organisatorisk i kommunen, samt hvilken metode der er brugt i forhold til at rekruttere borgere i forskellige målgrupper. Samtidig er der oplysninger om økonomien i indsatserne samt kontaktoplysninger til den medarbejder i kommunen, der er eller har været ansvarlig for indsatsen. 

”Formålet med de forskellige cases er at inspirere og give kommunerne tilstrækkeligt med information til selv at gå i gang med en rygestop-indsats. På den måde er vi med til at understøtte og styrke, at kommunernes indsatser er baseret på et grundlag af viden, praksiserfaring og dokumentation,” siger Sigurd Mørk Rønbøl Lauridsen.

Kommuner kan bidrage til platformen ved at udfylde skabelonen på sundeborgere.dk

 

Kontakt:

Seniorrådgiver Sigurd Mørk Rønbøl Lauridsen, tlf.: 6550 7810, e-mail: sila@si-folkesundhed.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU. 

Vil du læse mere?

Klik her

Vil du modtage nyheder om folkesundhed?

Tilmeld dig Ugens tal her

Redaktionen afsluttet: 12.12.2018