Sunde borgere

Blandt kommunerne er der en øget efterspørgsel på vidensdeling og praksis erfaringsudviklingen inden for det sundhedsfremmende og forebyggende felt. Kommunerne efterspørger et let tilgængeligt og omsætteligt indblik i andre kommuners erfaringer med konkrete sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser, der har gjort en forskel for borgerne. Projektet sigter mod at styrke den kommunale videndeling og erfaringsudveksling – i første omgang på tobaksområdet.

Formål

Projektet Sunde borgere består af at udvikle en digital platform, hvor sundhedsprofessionelle rundt om i kommunerne kan dele og tilegne sig praksisviden om konkrete forebyggelses og sundhedsfremmende indsatser – i første omgang på tobaksområdet. Projektet er bygget op omkring en vidensskabelon, som indfanger kommunale cases på tobaksområdet og som skal blive et integreret redskab i kommunernes hverdag. En vigtig prioritering er, at indsatserne bliver omsættelige og kan videreformidles på en let og tilgængelig måde til glæde og gavn for alle Danmarks kommuner. Statens Institut for Folkesundheds opgave i projektet er at udvikle vidensskabelonen, foretage start- og slutevalueringer samt sikre kvaliteten i en række cases og være med i forankringen af vidensskabelonen hos projektets andre parter.

Metode

Projektet bygger metodisk på Pawsons begreb om realistisk evaluering og kvalitativ syntese.

Projektperiode 

Projektet varer fra 2017 til 2019. Resultater offentliggøres løbende på hjemmesiden Sundeborgere.dk.

Eventuelle samarbejdspartnere og bevillingsgivere

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Sund By Netværket og Statens Institut for Folkesundhed og er finansieret af en bevilling fra Trygfonden. 

Vil du læse mere?

Besøg hjemmesiden

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies