Skip to main content
Uge 50, 2015

Børn med allergi trives lige så godt som børn, der ikke har allergi

Næsten hver tiende indskolingsbarn har allergi. De trives dog lige så godt som andre børn

Børn, der har allergi, trives lige så godt som børn, der ikke har allergi. Det fremgår af en ny rapport fra Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed.

Rapporten bygger på oplysninger fra indskolingsundersøgelser af næsten 6.000 børn, der gik i 0. klasse sidste år.
Her har sundhedsplejersken noteret, om barnet har lægediagnosticeret allergi. Det kan eksempelvis være eksem, høfeber eller fødevareallergi.

I alt har 8,9 procent af børnene allergi. Der er lidt flere drenge (9,7 procent) end piger (7,9 procent), der har allergi.

"Det er overraskende men glædeligt, at børn med lægediagnosticeret allergi trives lige så godt som børn uden allergi. Vi kan ikke på baggrund af undersøgelsen sige, hvorfor de trives lige så godt, men et muligt bud er, at det skyldes tidlig udredning, tilstrækkelig behandling samt grundig vejledning til forældre og børn af kvalificeret sundhedspersonale," siger Bjørn Holstein, professor ved Statens Institut for Folkesundhed.

Fire typer af trivsel

Trivsel er i undersøgelsen målt på fire indikatorer, nemlig børnenes egne vurderinger af, hvordan de trives generelt og i skolen, samt forældrenes oplysninger om barnets forhold til jævnaldrende og sundhedsplejerskens vurdering af barnets øvrige trivsel.

Figuren viser forekomst af de fire ovennævnte indikatorer på trivsel blandt børn med og uden allergi. Det fremgår, at andelen, der trives, er stort set den samme for børn, der har allergi, og børn, der ikke har allergi. Dette gælder for alle fire indikatorer på trivsel.

Figur 1: Forekomst af fire typer af trivsel blandt børn med og uden allergi

Rapporten finder endvidere, at der er øget risiko for allergi blandt børn med unge forældre, børn af mødre med en anden etnisk herkomst end dansk, børn med familiær disposition for allergi (dvs. at mindst én af forældrene har allergisk sygdom), førstefødte børn, samt børn med eksem som spæde.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 09.12.2015