Skip to main content

Allergi hos indskolingsbørn

28-12-2015

Allergi er en af de mest udbredte kroniske lidelser blandt danske børn og voksne, og sundhedsplejersker møder derfor rigtig mange børn med allergi i deres daglige arbejde. Det har øget deres nysgerrighed efter at vide, om børn med allergi har flere sundhedsproblemer end børn, der ikke har allergi, om børn med allergi trives lige så godt som børn, der ikke har allergi, samt hvilke faktorer, der øger risikoen for at et barn udvikler/har allergi.

Denne temarapport fra Databasen Børns Sundhed handler derfor om allergi hos indskolingsbørn. Rapporten er baseret på sundhedsplejerskers journaldata om 6.516 børn fra tretten kommuner, der er indskolingsundersøgt i skoleåret 2014/15.

 

Forfattere: Anette Johansen og Bjørn E. Holstein