Skip to main content
Uge 50, 2013

Spædbørn og søvnproblemer

Spædbørns søvnproblemer optræder ofte sammen med andre problemer i familien

Mange familier oplever vanskeligheder med barnets søvn, f.eks. dårlig søvnkvalitet, hyppig opvågnen og manglende døgnrytme. Disse problemer kan være en alvorlig belastning for familien.

Forekomsten af søvnproblemer stiger gennem første leveår, fra 1,6 % i ugerne efter fødslen til 5,5 % i fire- til seksmånedersalderen, og 6,5 % i otte- til timånedersalderen. En ny rapport om spædbørns søvnproblemer bygger på indberetninger fra sundhedsplejerskerne, der besøger næsten alle nyfødte flere gange i det første leveår. De har en faglig baggrund for at vurdere, om der er tale om reelle søvnproblemer og disse noteres i journalen.

Normalt hænger mange problemer i barnets første leveår sammen med forældrenes alder, uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet eller familieform. Men det gælder ikke med hensyn til søvnproblemer. De er lige udbredte i alle disse sociale grupper. Kun blandt anden- og tredjegenerationsindvandrere, er forekomsten lidt højere. Problemer i det første leveår er ofte relateret til fødselsforløbet, f.eks. komplikationer ved fødslen, for tidlig fødsel eller lav fødselsvægt. Men heller ikke det spiller ind på forekomsten af søvnproblemer. Søvnproblemer optræder lige hyppigt uanset hvordan fødselsforløbet har været.

Til gengæld er søvnproblemer ofte knyttet sammen med andre psykosociale problemer i familien, især 1) Uro/gråd hos barnet, dvs. at forældrene har problemer med at trøste barnet, når det er uroligt eller grædende. 2) Problemer med barnets spisning. 3) Problemer med forælder-barn kontakt og samspil og 4) efterfødselsreaktioner hos moderen.

Figuren viser forekomsten af alvorlige søvnproblemer hos børn i otte til ti-måneders alderen efter om mor har en efterfødselsreaktion. Omkring hver niende mor har en efterfødselsreaktion på dette tidspunkt. I familier, hvor mor har en efterfødselsreaktion, har 19,2 % af spædbørnene søvnproblemer. Det er fire gange flere end de 4,9 % med søvnproblemer, som findes i familier, hvor mor ikke har en efterfødselsreaktion.

Forekomst af alvorlige søvnproblemer blandt børn i 8-10-måneders alderen efter om moderen har en efterfødselsreaktion i procent

Det er uvist, om søvnproblemer hos barnet leder til efterfødselsreaktion hos moderen eller omvendt.

Løsning på søvnproblemer kan f.eks. være faste søvnrutiner, et roligt sovemiljø, og udveksling af erfaringer mellem de nybagte familier.

 

Søvnproblemer blandt spædbørn er et tema, hvor der er brug for mere viden. Pointen er, at alvorlige søvnproblemer hos barnet sandsynligvis kan løses med de overstående indsatser, men at de også kan afsløre andre typer af problemer, som familien har brug for hjælp til. Sundhedsplejerskerne hjælper familier, som har sådanne problemer. Et skridt i den rigtige retning kunne være, at sundhedsplejersker og søvneksperter deler viden og finder nye veje til at hjælpe de familier, der er stærkt belastet af søvnproblemer hos spædbørn.

 

Undersøgelsen bygger på 6537 0-1-årige i tretten kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Kommunerne har sammen med Region Hovedstaden dannet Databasen Børns Sundhed for at samle viden om børns sundhed, og de seneste tal vedrører børn født i 2012.

Databasen Børns Sundhed, et samarbejde mellem sundhedsplejen i tretten kommuner og Statens Institut for Folkesundhed.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 11.12.2013