Skip to main content

Søvnproblemer blandt spædbørn rapporteret af sundhedsplejersker

30-12-2013

I løbet af første leveår sover barnet en stor del af tiden, men søvnproblemer er alligevel et hyppigt problem, som belaster mange familier. Formålet med rapporten er 1) at undersøge forekomsten af søvn- og døgnrytmeproblemer blandt nul- til etårige spædbørn som de er registreret af sundhedsplejersker i Databasen Børns Sundhed og 2) at undersøge, hvilke faktorer, der er forbundet med søvn- og døgnrytmeproblemer (herefter søvnproblemer) ved otte- til timånedersalderen. Datamaterialet omfatter alle nul- til etårige i tretten kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland født i? 2011, i alt 6537 børn, hvorom der er data fra sundhedsplejerskens besøg i otte- til timånedersalderen for 4532 børn.

 

Forfattere: Signe Boe Rayce, Sanne Ellegaard Jørgensen og Bjørn E. Holstein