Skip to main content
Uge 50, 2011

Hver femte store skoleelev mangler fortrolige voksne eller venner

11-15-åriges sociale netværk

For store skoleelever skal et godt socialt netværk rumme både voksne og venner, som man kan tale fortroligt med. Heldigvis har de fleste 11-15-årige et sådant socialt netværk, men omkring hver fjerde dreng og hver femte pige mangler fortrolig kontakt, når de har problemer.

Et godt socialt netværk er en forudsætning for et godt børne- og ungdomsliv og en sund udvikling. Derfor spørger Skolebørnsundersøgelsen deltagerne; “Hvor nemt eller svært er det for dig at tale med følgende personer om noget, der virkelig plager dig?” med mulighed for at krydse af ud for bl.a. far, mor, bedste ven/veninde, venner af samme køn, venner af det andet køn. Svarmulighederne er: meget nemt, nemt, svært, meget svært, og har eller ser ikke den person.

Figuren viser, hvor mange procent af 11-15-årige, som ikke har fortrolig kontakt til nogen forældre, ikke til nogen ven, og hverken til forældre eller venner. Undersøgelsen viser, at 19 % af pigerne og 24 % af drengene har mangler fortrolig kontakt i deres sociale netværk. Det svarer til, at der i en gennemsnitlig dansk skoleklasse sidder fem elever med et svagt socialt netværk. Det kan godt være, de har mange kontakter, men de mangler nogen at tale fortroligt med. Der er betydeligt flere drenge end piger, som mangler fortrolige kontakter med venner.

Procent af 11-15-årige drenge og piger, der mangler venner og forældre, de kan tale fortroligt med

Mangel på fortrolige kontakter kan have alvorlige konsekvenser. Det viser sig bl.a. ved, at flere af disse børn og unge har et højt niveau af symptomer og et lavt niveau af trivsel og livsglæde. Nogle gange kan fortrolige kontakter være et bolværk mod risikoadfærd. Et eksempel er, at der blandt 13-årige, som mangler fortrolig kontakt med forældrene, er særligt mange som er fysisk inaktive og drikker alkohol.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 14.12.2011